21.2.2020

Certifikát KEZ pro rok 2020

Vážené zákaznice a vážení zákazníci,

společnost Agro Aliance s.r.o. jako každý rok pro Vás připravila nabídku přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv pro ekologické zemědělství. Jejich schválený seznam spolu s certifikátem o jejich vhodnosti pro použití v tomto segmentu přikládáme: Pokračovat →

6.2.2020

Novinky pro rok 2020

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2020 Vám popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili několik významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →

15.7.2019

Nová řešení hubení plevelů v ozimé řepce

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Všichni máme ještě na paměti podzim loňského roku, kdy nás potrápilo značné sucho a výběr herbicidního ošetření se stává mnohem složitější. Abychom vyhověli novým trendům v ošetření řepek nabízíme od letošního roku do nově založených porostů ozimé řepky jak preemergentní (Devrinol 45 F + Clomate), tak i postemergentní herbicidy. Pokračovat →

10.6.2019

Fungicidní ochrana porostů cukrové řepy

Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo jen ojediněle, později jste si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostů se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim). Pokračovat →