15.7.2019

Nová řešení hubení plevelů v ozimé řepce

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Všichni máme ještě na paměti podzim loňského roku, kdy nás potrápilo značné sucho a výběr herbicidního ošetření se stává mnohem složitější. Abychom vyhověli novým trendům v ošetření řepek nabízíme od letošního roku do nově založených porostů ozimé řepky jak preemergentní (Devrinol 45 F + Clomate), tak i postemergentní herbicidy. Pokračovat →

10.6.2019

Fungicidní ochrana porostů cukrové řepy

Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo jen ojediněle, později jste si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostů se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim). Pokračovat →

16.4.2019

Eminent Star – ekonomické ošetření řepky proti chorobám

Letošní porosty ozimé řepky jsou velice slibné, a proto potřebují podat pomocnou ruku v podobě účinného širokospektrálního fungicidu. Po velmi mírném průběhu zimy je řada porostů napadena fómovou hnilobou a plísní zelnou, lokálně se vyskytují i další choroby – např. cylindrosporium nebo verticiliové vadnutí, proti kterým je nutno co nejrychleji provést aplikaci účinného fungicidu. Pokračovat →

29.3.2019

Certifikát KEZ

Vážené zákaznice a vážení zákazníci,

společnost Agro Aliance s.r.o. jako každý rok pro Vás připravila nabídku přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv pro ekologické zemědělství. Jejich schválený seznam spolu s certifikátem o jejich vhodnosti pro použití v tomto segmentu přikládáme: Pokračovat →