20.1.2021

Novinky v sortimentu firmy pro rok 2021

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2021 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili mnoho významných novinek v sortimentu přípravků.

Pokračovat →

11.9.2020

Jak na obtížné plevele v ozimých obilninách?

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Mezi ně například patří spolehlivý účinek při nízkých teplotách, vysoká selektivita a s ní spojené široké aplikační okno, dostatečně dlouhý reziduální účinek na nově vzcházející plevele a rovněž možnost tvorby TM směsí s celou širokou škálou přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv. Samozřejmě na jednom z prvních míst hodnotících kriterií je i cena hektarového ošetření. Pokračovat →

12.8.2020

Porosty řepky ozimé bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Od loňského roku je zakázána předsklizňová aplikace glyfosátů, tudíž nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili uniklé plevele. Proto je velmi důležité udržet bezplevelný porost již od vzejití řepek. Pokračovat →