Akce APIFLEX – insekticidní ošetření Vašich porostů řepky olejky proti živočišným škůdcům

Novinkou roku 2023 je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce olejce ozimé – insekticid Apiflex (acetamiprid 200 g/kg). Účinná látka patří do skupiny neonikotinoidů. Působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje ve velmi nízkých dávkách a má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců. Jelikož se jedná o systémový přípravek, doporučujeme použít při aplikaci běžné dávky vody, tj. 200 – 300 l/ha.

V řepce olejce ozimé je Apiflex registrován v dávce 0,12 – 0,25 l/ha proti blýskáčku řepkovému. Aplikace se provádí v růstové fázi řepky BBCH 55 – BBCH 66. Tento insekticid hubí i blýskáčky rezistentní k pyrethroidům!

Přípravek je registrován i proti krytonosci čtyřzubému v dávce 0,25 – 0,3 l/ha. Aplikace se provádí v růstové fázi řepky BBCH 61 – BBCH 67.

Rovněž tak je zaregistrován proti šešulovým škůdcům, a to krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové v dávce 0,12 – 0,25 l/ha. Aplikace se provádí v růstové fázi řepky BBCH 64 – BBCH 69.

Velkou předností tohoto přípravku je jeho klasifikace na včely, insekticid Apiflex je bezpečný pro včely, nepodléhá tudíž nahlašovací povinnosti! Tento insekticid rovněž není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

AKCE PRO KONEČNÉ UŽIVATELE PRO JARO 2023.

Za každých nakoupených 24 litrů insekticidu Apiflex (tj. ošetřených min. 80 ha) získáte 3 láhve originálního francouzského vína Chateaunef-du-Pape (750 ml).