11.6.2020

Fungicidní ošetření cukrové řepy + nové listové hnojivo Alicuprin

Blíží se polovina června, a to se obvykle na polích s cukrovou řepou objevují postřikovače, které aplikují fungicidní přípravky. Letošní suché jaro bylo pro vzcházení cukrovky velmi nepříznivé, porosty vzcházely mezerovitě a ochrana proti plevelům byla velmi obtížná. Dešťové srážky, které spadly v průběhu posledních 3 týdnů, ale porostům všech plodin, nejen řepy, výrazně pomohly. Nyní je vláhy na většině polí relativně dostatek a se vzrůstajícími teplotami a hlášenými bouřkovými přeháňkami dojde velmi pravděpodobně k šíření houbových chorob. Pokračovat →

8.4.2020

Letošní novinky (Shiro a Topkat) a ekonomika ošetření cukrové řepy proti plevelům

Společnost Agro Aliance s.r.o. je tradičním dodavatelem známých a praxí osvědčených přípravků a jejich postřikových sledů pro pěstitele cukrové řepy (herbicidy  Destor, Dual Gold 960 EC, Fenifan, Gobi, Kezuro, Metafol Super, Mix Double EC, Outlook, Stemat Super, Target SC a Vivendi 200; smáčedla Designer a Gondor, pomocná látka Eutrofit; fungicidy Eminent 125 ME, Opus Top a Retengo Plus; moluskocidy Ironmax Pro a Metarex Inov). V letošním roce budeme navíc distribuovat do cukrovky 2 nově registrované herbicidy. První je na bázi účinných látek chinmerak a dimethenamid-P –  Topkat. Druhou novinkou je sulfonylmočovina Shiro (s účinnou látkou triflusulfuron). Pokračovat →

1.4.2020

Vítěz nad chorobami obilnin – od stéblolamu až po braničnatky!

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené. Přestože jsou na trhu již delší dobu, jejich účinnost proti houbovým chorobám je stále na vysoké úrovni a na straně druhé jsou i ekonomicky zajímavé, neboť cena ošetření na 1 hektar je velice příznivá (poměr cena/užitek).

Do této skupiny starších účinných látek patří i širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Pokračovat →

21.2.2020

Certifikát KEZ pro rok 2020

Vážené zákaznice a vážení zákazníci,

společnost Agro Aliance s.r.o. jako každý rok pro Vás připravila nabídku přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv pro ekologické zemědělství. Jejich schválený seznam spolu s certifikátem o jejich vhodnosti pro použití v tomto segmentu přikládáme: Pokračovat →

6.2.2020

Novinky pro rok 2020

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2020 Vám popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili několik významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →