Novinky do obilnin pro rok 2023

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2023 – Vám popřál hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů jak v osobním, tak i v profesním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili opět řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte zde na našem webu, v katalogu přípravků a v plodinových letácích. Opět se s Vámi budeme setkávat na seminářích a školeních, která budou probíhat v zimních, resp. jarních měsících, velice se na tato shromáždění těšíme po několika letech nucené odmlky. Další informace o našich novinkách získáte u regionálních obchodních zástupců, kteří s Vámi budou v pravidelných kontaktech. Stejně tak Vás budeme, zde na našem webu, aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty, zejména novinky.

První VELMI DŮLEŽITOU novinkou je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem Acrisio (metrafenon 300 g/l). Je ve formě suspenzního koncentrátu a účinkuje proti padlí travnímu v pšenici, ječmeni, ovsu a s významnou vedlejší účinností proti stéblolamu v pšenici. Je to originální účinná látka od společnosti BASF jako náhrada za vyřazeného specialistu na stéblolam – Sportak EW.   Účinná látka metrafenon je ze skupiny benzofenonů, blokuje růst infekčních struktur, růst mycelia a sporulaci houbových patogenů. Je to systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině.                                   Acrisio je registrováno proti padlí travnímu v sólo dávce 0,5 l/ha v pšenici, ječmeni a ovsu. Aplikační okno je velice široké, a to od 5. odnože (BBCH 25 až do počátku kvetení (BBCH 61). Fungicid Acrisio lze aplikovat i v TM směsích s dalšími fungicidy (Entargo, Galileo, Chamane, Metfin, Probus) pro rozšíření spektra účinku, v tomto případě lze dávku snížit až na 0,25 l/ha.                                      Pokud je v pšenici aplikován do fáze 2. viditelného kolénka (BBCH 32), dosahuje tento fungicid velmi významné vedlejší účinnosti na stéblolam.                                                                                                                                                                                         Tento fungicid NEMÁ ŽÁDNÁ APLIKAČNÍ OMEZENÍ!!

Druhou VELMI DŮLEŽITOU novinkou je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem Entargo (boskalid 500 g/l). Je to systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný celou rostlinou, má protektivní účinky. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a sporulaci. Účinná látka je velmi dobře známá z boskalidového štítu v řepce olejce. Nyní je možné vytvořit tento osvědčený boskalidový štít i obilninách. Jako první uvádíme na trh do pšenice a ječmene sólo tuto účinnou látku.                                                                                                                                                                                                                                       Z pohledu zachování antirezistentní strategie, je nutné zdůraznit, že aplikace tohoto fungicidu musí být vždy v TM směsích s dalšími fungicidy!! Jako spolehlivé partnery Vám doporučujeme Acrisio, Galileo, Chamane, Metfin, Probus a řadu dalších.                          Registrována je dávka 0,7 l/ha, ale to TM směsí doporučujeme snížit dávku na 0,4-0,5 l/ha. Fungicid Entargo je registrován do pšenice (proti braničnatce pšeničné a stéblolamu) a do ječmene (proti hnědé skvrnitosti). Aplikační okno je od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) až do fáze těsně před metáním (BBCH 49). Pokud je v pšenici aplikován do fáze 2. viditelného kolénka (BBCH 32), dosahuje tento fungicid velmi významné vedlejší účinnosti na stéblolam

Významnou novinkou ve skupině neselektivních herbicidů je přípravek Halvetic (glyfosát 180 g/l) určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na strništích, v kukuřici (před setím), v jabloních, v hrušních a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů. Plevele musí být v době aplikace aktivně rostoucí, s dostatečnou plochou listů na zachycení postřiku. Plevele, které se objeví po ošetření, nebudou zahubeny.                                                                                                                                    Halvetic obsahuje patentovanou BGT® technologii, která je inovativním spojením systému adjuvantů (pomocných látek) a dalších přísad zajišťující plnou funkčnost glyfosátu v jednom výrobku. Jedinečná kombinace všech klíčových složek usnadňuje přípravu postřikové kapaliny a přispívá ke zvýšení množství kapaliny zadržené na povrchu rostliny, čímž vytváří příznivé podmínky pro pronikání účinné látky a její přesun na místo působení. Díky tomu toto průlomové řešení umožňuje výrazně snížit dávky glyfosátu na hektar až o 50% ve srovnání s konkurenčními výrobky. Efektivitu technologie BGT® potvrzují četné provedené výzkumy – současně jak v evropských, tak i světových podmínkách.                                                                                                                                                      Tento herbicid se aplikuje v kukuřici před setím nebo vzejitím plodiny v dávce 1,5-3,0 l/ha proti jednoletým plevelům, resp. pýru plazivému (horní hranice dávky). Na strniště je registrována dávka 2,5 – 4,0 l/ha, V jabloních a hrušních je povolen v dávce 4,0-6,0 l/ha na vytrvalé plevele. Registrován je i na nezemědělskou půdu rovněž v dávce 4,0-6,0 l/ha. Halvetic NENÍ VYLOUČEN z použití v ochranných pásmech vod.

Novinkou v sortimentu je i růstový regulátor na bázi trinexapak-ethylu 250 g/l Alitrin. Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého Alitrinem se provádí postemergentně na jaře od prvního kolénka (BBCH 31) do fáze objevení se posledního listu /praporcového listu/ (BBCH 35). Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od fáze 4. kolénka (BBCH 34) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37). Oves se ošetřuje od prvního kolénka (BBCH 31) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37). V ozimém žitu a triticale se provádí aplikace od prvního kolénka (BBCH 31) do fáze objevení se špiček osin (BBCH 49).                                                Aplikace do řepky olejky ozimé je registrována ve fázi 9 a více viditelných internodií (BBCH 39) až do fáze oddělení se jednotlivých květních poupat na hlavním květenství BBCH 55). Tento přípravek nahrazuje v našem sortimentu regulátor růstu Morfal.

Poslední novinkou pro ošetření obilnin je růstový regulátor Camposan 660 (ethefon 660 g/l) určený do ozimých obilnin, jarní pšenice a jarního ječmene. V našem sortimentu nahrazuje doposud používaný Ranfor (kde je však jenom 480 g/l účinné látky). Po aplikaci na list proniká ethefon do rostliny, kde se rozkládá na etylen, fosfát a chloridy. Fyziologicky účinný je etylen. Přípravek zvyšuje odolnost proti poléhání zkrácením délky stébla a zesílením buněčných stěn.                                                                           Přípravek je registrován v dávce 0,75 l/ha do ozimé a jarní pšenice, ozimého triticale a ozimého ječmene. Do ozimého žita je povolena dávka 1,1 l/ha, do pšenice špaldy 0,6 l/ha, a do jarního ječmene 0,5 l/ha. Aplikační okno je od fáze počátku sloupkování (BBCH 31) až do fáze těsně před metáním (BBCH 49), pouze u pšenice špaldy jen do BBCH 45.

Doufám, že si některou z letošních novinek společnosti Agro Aliance vyzkoušíte a zařadíte ji natrvalo do svých plánů ochrany Vašich porostů obilnin.

Jaroslav Bašta, Agro Aliance s.r.o.