23. apríla 2020

Novinky v ošetrovaní cukrovej repy pre rok 2020

Firma Agro Aliance s.r.o. je tradičným dodávateľom známych a praxou overených prípravkov a postrekových kombinácií pre pestovateľov cukrovej repy (herbicídy: Destor, Fenifan, Mix Double FL, Stemat Super, Rango Super a Venzar 500 SC; zmáčadlá: Designer, Gondor a Silwet Star; fungicíd: Eminent 125 ME). V tomto roku budeme navyše distribuovať novo registrovaný herbicíd na báze účinnej látky triflusulfuron-methylu BETAFLEX a herbicíd PERMUSON PRO (kombinácia quinmeracu a dimethenamidu-P).
Okrem prípravkov na ochranu rastlín firma Agro Aliance dodáva aj široký sortiment listových hnojív s obsahom mikroprvkov: (Boronia, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal Boron plus, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal Top P). Pokračovať →

24. júna 2019

Komplexná herbicídna ochrana obilnín – novinka od AA SK herbicíd Mertil

V posledných rokoch si značnú obľubu získalo jesenné komplexné ošetrenie proti burinám, a to ako jednoklíčnolistovým, tak aj dvojklíčnolistovým. Agronómi na mnohých miestach republiky zároveň musia riešiť problematiku rezistencie metličky na sulfonylmočoviny. A v niektorých špecifických regiónoch k tomu naviac pristupuje otázka likvidácie psiarky poľnej. Pokračovať →

16. apríla 2019

Prvý fungicíd do repky s chlorothalonilom na našom trhu

Tento rok je pre spoločnosť Agro Aliance zvlášť významný, jednak v minulých dňoch oslávila 25. výročie svojho vzniku na trhu prípravkov pre ochranu rastlín a listových hnojív, a tiež preto, že na trh uvádza novinku pre ošetrenie porastov repky olejnej proti celej škále chorôb – fungicíd Chamane, vynikajúci tank-mix partner pre fungicíd Eminent Star. Pokračovať →

21. marca 2019

Pre repku bez burín – Barca 334 SL

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jari až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou so základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky. Všetci máme ešte v živej pamäti jeseň minulého roku, kedy nás potrápilo sucho. Preto bolo veľa porastov repky ošetrovaná len tzv. „základnou“ variantou. Mnoho porastov bolo pred zimou medzerovitých a lacnejšie varianty ošetrenia budú pravdepodobne na jar zaburinené bežnými aj odolnými burinami. Pokračovať →

21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi burinami, .minimálne do tej doby, než sú kultúrne plodiny schopné konkurovať burinám, t.j. než majú vytvorenú dostatočnú listovú plochu, zaručujúcu jednak príjem slnečných lúčov, a tým i výkonnú fotosyntézu, ale tiež mohutný koreňový systém, ktorý zaistí  dostatok vody a živín. Toto kritické obdobie je v závislosti na klimatických podmienkach rôzne dlhé a líši sa rok od roku. Agronóm však potrebuje mať istotu, aby mal plochy v bezburinnom stave do plného zapojenia porastov a ešte lepšie o niekoľko týždňov dlhšie, nie  však s obmedzením osevu následných plodín, ktoré bude po zbere vysievať na jeseň. Pokračovať →