Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance s.r.o. v roce 2022.

Konec dubna a květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin a řepek proti houbovým chorobám. V letošním roce je zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 u obilnin mnoho porostů ošetřovat nebude, aplikace se v této fázi zaměří spíše na zvýšení hustoty porostů (aplikace Celstaru 750 SL spolu s výživou manganem – Actiflow Mn 560). Následné střídání chladných a deštivých období s teplými dny znamenají s téměř stoprocentní jistotou vysoké nebezpečí nástupu listových a následně klasových chorob. Včasná aplikace fungicidů ve dvou následných termínech u obilnin praporcový list a klas, kvetení a počátek opadu korunních plátků u řepek, bude rozhodovat nejen o výši výnosu, ale i jeho kvalitě.

V letošním roce jsme pro Vás připravili nový systémový fungicid – Protebo, který svým složením (prothiokonazol 125 g/l + tebukonazol 125 g/l) patří k nejžádanějším na trhu.

V našem portfoliu fungicidů najdete pestrou škálu účinných látek, které lze výhodně vzájemně kombinovat. Získáte tak komplexní řešení proti širokému spektru chorob a díky možnosti individuálního nastavení výše dávky jednotlivých účinných látek, ošetřit Vaše porosty dle skutečné potřeby. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které můžete věnovat na zvýšení počtu ošetření obilnin nebo jiných plodin

Stručná charakteristika našich fungicidů pro letošní sezónu:

Afrodyta 250 SC (250 g/l azoxystrobin) je širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů, je nově registrována (od jara 2022) do pšenice ozimé a jarní proti padlí travní, braničnatce pšeničné, helmintosporióze pšenice, do ozimého triticale proti padlí travní, helmintosporióze pšenice, do ozimého žita proti helmintosporióze pšenice a dále do řepky ozimé proti hlízence obecné, plísni šedé a alternáriové skvrnitosti brukvovitých.

Galileo (125 g/l tetrakonazol) je širokospektrální fungicid, má protektivní a kurativní účinky. Spolehlivě hubí zejména braničnatku pšeničnou, padlí travní, rez pšeničnou a rez plevovou. Účinná látka tetrakonazol je velice rychle rozváděna do celé rostliny a chrání i nové přírůstky. Aplikace je povolena do ozimé pšenice od 40 BBCH do 69 BBCH.

Chamane (250 g/l azoxystrobin) je širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů s tzv. green efektem a rozdílným mechanismem účinku oproti azolům. Má protektivní a kurativní účinky. Zastavuje vývoj hub inhibicí dýchání v mitochondriích. Spolehlivě hubí zejména braničnatky – br. plevovou i br. pšeničnou, padlí travní a rzi v pšenicích; hnědou skvrnitost ječnou a rez ječnou u ječmenů. Je registrován i do řepky olejky, hrachu a vybraných druhů zelenin.

Metfin (60 g/l metkonazol) je systémový fungicidní přípravek na bázi triazolu s protektivní a kurativní účinností. Je povolen do pšenic proti padlí travnímu, rzím a braničnatce plevové, do ječmenů proti padlí travnímu, rzím, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti od 31 BBCH do 59 BBCH. Je registrován i do řepky olejky

Ornament 250 EW (250 g/l tebukonazol) je systémově působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob, zejména klasových (fuzariózy a braničnatky v pšenici a fuzariózy a skvrnitosti v ječmenech). Zaregistrován je i do řepky olejky.

Probus (250 g/l prothiokonazol) je systémově působící fungicid ze skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku. Je registrován proti stéblolamu (od 25 BBCH) a dále proti padlí a braničnatce pšeničné (od 30 BBCH) v pšenici, triticale a žitu. V pšenici je dále povolen proti br. plevové od 30 BBCH a fuzariózám od 61 BBCH. V jarním ječmeni je povolen proti padlí, rzi ječné a hnědé skvrnitosti od 30 BBCH do 59 BBCH. Zaregistrován je i do řepky olejky proti hlízence.

Designer (25% syntetický latex) působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami, snižuje nežádoucí úlet postřiku mimo porost. Do nádrže postřikovače se přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Doporučujeme přidání tohoto unikátního smáčedla ke všem fungicidům v dávce 0,1 l/ha!

Všechny výše jmenované fungicidy lze kombinovat s listovými hnojivy – např. Fertiamino, Cerefol Multi, Mg85S, Thiomax MN, N-Ergy Tonus, Cigofol-K, Wuxal Super a Wuxal Microplant pro odstranění deficitu mikroprvků.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že pro Vás máme připraven téměř kompletní výčet účinných látek pro ochranu Vašich porostů obilnin. Nyní si můžete, na základě vzorků rostlin či prohlídky Vašich porostů, vytvořit na míru šité řešení. Vytvořením odpovídajících TM směsí můžete účinně a efektivně potlačit nástup houbových chorob. S výběrem nejúčinnějších postřikových sledů Vám pomohou naši terénní pracovníci.