AKCE MELIGET – insekticidní ošetření vašich porostů řepky olejky proti blýskáčku řepkovému

Letošní novinkou je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce olejce a révě – přípravek Meliget (indoxakarb 300 g/kg). Účinná látka patří do skupiny oxadiazinů. Působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy. Jelikož se jedná o kontaktní přípravek, doporučujeme použít při aplikaci vyšší dávky vody, tj. 400 – 600 l/ha, aby byla zajištěna dostatečná pokryvnost porostů.

V řepce olejce je Meliget registrován v dávce 85 g/ha proti blýskáčku řepkovému. Aplikace se provádí v růstové fázi řepky BBCH 51 – BBCH 59. Tento insekticid hubí i blýskáčky rezistentní k pyrethroidům!

Velkou předností tohoto přípravku je jeho klasifikace na včely, insekticid Meliget je bezpečný pro včely, nepodléhá tudíž nahlašovací povinnosti! Tento insekticid rovněž není vyloučen z použití v ochranných pásmech vodních zdrojů.

AKCE – Za každých nakoupených 10 kg insekticidu Meliget (tj. ošetřených 118 ha) získáte 3 lahve originálního francouzského vína Chateaunef-du-Pape (750 ml).

Podrobné informace získáte od našich obchodních zástupců.