10.1.2022

PF 2022

Vážení zákazníci,

do nového roku Vám přejeme především hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a úspěchů v osobním i profesionálním životě.

Zároveň Vám mnohokrát děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2021 věnovali a doufáme, že i v novém roce 2022 budeme nadále naší spolupráci rozvíjet .

Kolektiv pracovníků společnosti Agro Aliance s.r.o.

9.9.2021

Podzimní ošetření porostů obilnin

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Pokračovat →

5.8.2021

Porosty ozimé řepky bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Po zákazu předsklizňových aplikací glyfosátů již nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili přerostlé plevele. Proto je zabezpečení bezplevelného porostu již od vzejití řepek velmi důležité. Pokračovat →

16.4.2021

Ochrana proti chorobám obilnin

Konec dubna a květen jsou tradičně špičkou v ochraně porostů obilnin proti houbovým chorobám. V letošním roce je zdravotní stav ozimů po přezimování vcelku uspokojivý bez větších příznaků napadení chorobami. Proto se v aplikačním termínu T1 asi moc ošetřovat nebude, aplikace se v této fázi zaměří spíše na zvýšení hustoty porostů (aplikace Celstaru 750 SL). Pokračovat →