12.8.2020

Porosty řepky ozimé bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Od loňského roku je zakázána předsklizňová aplikace glyfosátů, tudíž nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili uniklé plevele. Proto je velmi důležité udržet bezplevelný porost již od vzejití řepek. Pokračovat →

11.6.2020

Fungicidní ošetření cukrové řepy + nové listové hnojivo Alicuprin

Blíží se polovina června, a to se obvykle na polích s cukrovou řepou objevují postřikovače, které aplikují fungicidní přípravky. Letošní suché jaro bylo pro vzcházení cukrovky velmi nepříznivé, porosty vzcházely mezerovitě a ochrana proti plevelům byla velmi obtížná. Dešťové srážky, které spadly v průběhu posledních 3 týdnů, ale porostům všech plodin, nejen řepy, výrazně pomohly. Nyní je vláhy na většině polí relativně dostatek a se vzrůstajícími teplotami a hlášenými bouřkovými přeháňkami dojde velmi pravděpodobně k šíření houbových chorob. Pokračovat →

8.4.2020

Letošní novinky (Shiro a Topkat) a ekonomika ošetření cukrové řepy proti plevelům

Společnost Agro Aliance s.r.o. je tradičním dodavatelem známých a praxí osvědčených přípravků a jejich postřikových sledů pro pěstitele cukrové řepy (herbicidy  Destor, Dual Gold 960 EC, Fenifan, Gobi, Kezuro, Metafol Super, Mix Double EC, Outlook, Stemat Super, Target SC a Vivendi 200; smáčedla Designer a Gondor, pomocná látka Eutrofit; fungicidy Eminent 125 ME, Opus Top a Retengo Plus; moluskocidy Ironmax Pro a Metarex Inov). V letošním roce budeme navíc distribuovat do cukrovky 2 nově registrované herbicidy. První je na bázi účinných látek chinmerak a dimethenamid-P –  Topkat. Druhou novinkou je sulfonylmočovina Shiro (s účinnou látkou triflusulfuron). Pokračovat →

1.4.2020

Vítěz nad chorobami obilnin – od stéblolamu až po braničnatky!

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené. Přestože jsou na trhu již delší dobu, jejich účinnost proti houbovým chorobám je stále na vysoké úrovni a na straně druhé jsou i ekonomicky zajímavé, neboť cena ošetření na 1 hektar je velice příznivá (poměr cena/užitek).

Do této skupiny starších účinných látek patří i širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Pokračovat →

21.2.2020

Certifikát KEZ pro rok 2020

Vážené zákaznice a vážení zákazníci,

společnost Agro Aliance s.r.o. jako každý rok pro Vás připravila nabídku přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv pro ekologické zemědělství. Jejich schválený seznam spolu s certifikátem o jejich vhodnosti pro použití v tomto segmentu přikládáme: Pokračovat →