Porosty ozimé řepky bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Po zákazu předsklizňových aplikací glyfosátů již nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili přerostlé plevele. Proto je zabezpečení bezplevelného porostu již od vzejití řepek velmi důležité.

Abychom vyhověli novým trendům v ošetření řepek nabízíme Vám do nově založených porostů ozimé řepky jak tradiční preemergentní herbicidy (Devrinol 45 F + Clomate), tak i postemergentní herbicid. Pro časné ošetření na list proti jedno- a dvouděložným plevelům Vám doporučujeme herbicid na bázi metazachloru – Znachor 500 SC. Na výdrol obilnin pak doporučujeme aplikovat graminicid Gobi

Tradiční preemergentní ošetření

Aplikace přípravku Devrinol 45 F patří vůbec k nejšetrnějším herbicidním ošetřením ze všech registrovaných produktů na našem trhu. Devrinol 45 F (450 g/l napropamid) působí na klíčící plevele a je přijímána semeny, kořeny, hypokotylem a děložními lístky. Napropamid se vyznačuje relativně dlouhou reziduální účinností (6 měsíců) a je velmi málo pohyblivý v půdě, proto ani vysoké srážky nesnižují jeho účinnost. Devrinol 45 F má velmi široké plevelohubné spektrum. Mezi velmi citlivé plevele patří heřmánkovité plevele, vlčí mák, penízek rolní, laskavce, merlíky, ptačinec žabinec, chundelka metlice, ježatka kuří noha a béry.

Flexibilita použití přípravku Devrinol 45 F v průběhu podzimu umožňuje, že si sami určujete jak termín aplikace, tak i vhodného partnera do TM směsí dle aktuální situace na Vašich polích. První možností je již výše uvedené ošetření herbicidem Devrinol 45 F v dávce 2,25 l/ha v TM kombinaci s herbicidem Clomate v dávce 0,15 l/ha do 3 dnů po zasetí. V nabídce distributorů je cenově zvýhodněný balíček 15 l Devrinolu 45 F a 1 l Clomate.

Tuto TM kombinaci Devrinol 45 F v dávce 2,0 – 2,5 l/ha + Clomate 0,15 l/ha lze ještě mísit s biologickým přípravkem na bázi spor hub Coniothyrium minitans (biopreparát proti hlízence).

Aplikace TM směsi Devrinol 45 F + Clomate – bezplevelný porost řepky po přezimování.

Nové postemergentní ošetření – Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC (500 g/l metazachlor) je určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Doporučení k podzimní aplikaci herbicidu Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC je registrován pro časně postemergentní aplikaci, kdy řepka má vyvinut alespoň 1 pravý lístek (od BBCH 11 do BBCH 14) v dávce 2,0 l/ha. Pro rozšíření spektra účinku na další plevele Vám doporučujeme aplikaci TM směsi Znachor 500 SC 1,2 – 1,4 l/ha spolu s herbicidy na bázi klopyralidu s pikloramem 0,2 l/ha, a to v době, kdy bude řepka mít vytvořeny 3 pravé lístky. Nebo je také možno tyto dva přípravky aplikovat děleně jako následné aplikace. Podobně je tomu i u nově vytvořeného cenově zvýhodněného balíčku, který je v nabídce distributorů je 20 l Devrinol 45 F, 20 l Znachor 500 SC a 3 l Clomate.

Graminicid GOBI spolehlivě hubí výdrol obilnin.

Na výdrol obilnin – Gobi

Pro účely hubení výdrolu, jednoletých i vytrvalých trav Vám nabízíme graminicid Gobi. Tento graminicid je registrován pro aplikaci do řepky ozimé, cukrovky a slunečnice. Účinná látka – chizalofop-p-ethyl – je trávovitými pleveli rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv citlivých trav. Růst citlivých plevelů je zastaven již 1-2 dny po aplikaci. Za optimálních podmínek je dosaženo optimálního účinku již 1 hodinu po aplikaci.

Doporučujeme Vám, pokud výdrol vzchází rovnoměrně, aplikovat přípravek GOBI v dávce 0,7 l/ha ve fázi plně vyvinutého 3. listu. Po objevení se 4. listu je nezbytně nutné použít plnou dávku 1,0 l/ha. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. V případě hustého porostu nebo intenzivního zaplevelení aplikujte vyšší dávku vody.

NOVINKY pro následující aplikace v řepce jsou insekticid Ravane s obsahem 50 g/l lambda-cyhalothrinu, který nepodléhá nahlašovací povinnosti a nemá omezení vzhledem ke včelám. Dávkování na dřepčíky je 0,15 l/ha.

Druhou novinkou je fungicid Difo s obsahem 250 g/l difenokonazol proti fómové hnilobě brukvovitých v dávce 0,25 l/ha. Tento azol nevykazuje morforegulační účinky. Fungicid nemá omezení do PHO a lze jej opětovně použít i na jaře v dávce 0,5 l/ha.

Pro podzimní ošetření porostů řepek Vám nabízíme fungicidy (Difo, Ornament 250 EW, Metfin), insekticidy (Alfametrin ME, Ravane, Scatto), moluskocidy (Ironmax Pro, Metarex Inov), růstový regulátor (Celstar 750 SL) a listová hnojiva (Boronia Mo6, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn).