Účinně chrání proti chorobám řepky, ale nereguluje – DIFO.

Letošní porosty ozimé řepky jsou velice rozdílné, v oblastech s dostatkem srážek na podzim jsou porosty nadějné, ale v oblastech se suchým nebo přemokřeným podzimem jsou řepky nevyrovnané, a proto potřebují podat pomocnou ruku v podobě účinného fungicidu a odpovídajícímu přihnojení. Díky absenci postřiku fungicidy z podzimu u slabých či nestejnoměrně vzešlých porostů je řada řepek napadena fómovou hnilobou a plísní zelnou, lokálně se vyskytují i další choroby.

Výhodná registrace do řepky

Difo s účinnou látkou difenokonazol (250 g/l) je širokospektrální, systémově působící fungicid s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, patří do skupiny triazolů, které náleží do skupiny demethylačních inhibitorů (DMI) se středním rizikem vzniku rezistence a působící tím, že metabolickou cestou zabrání tvorbě houbových sterolů. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Vykazuje dlouho trvající ochrannou účinnost.

V letošním suchém jaru je vhodné použít fungicid proti fómě a dalším chorobám bez morforegulačního účinku – Difo.

Jedinečná registrace do řepky

Difenokonazol patří mezi triazoly, které se v řepce již používají ve směsných produktech, ale v sólo registraci je fungicid Difo jedním z mála!  V řepce olejce je Difo registrováno proti jejím třem nejvýznamnějším chorobám:

  • fómovému černání krčku řepky (Leptosphaeria macularis)
  • hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum)
  • černi řepkové (Alternaria brassicola)

Nemá morforegulační účinek

Jako jeden z mála triazolů, difenokonazol nevykazuje morforegulační účinek. Proto je mimořádně vhodný k ošetření nízkých (trpasličích) a středně vysokých odrůd/hybridů řepky, u kterých je morforegulace nežádoucí. Rovněž tak v sušších oblastech, či v letech s nedostatkem vláhy je regulace porostů spíše na škodu a často vede k výnosové depresi. A právě zde má aplikace Difa svoje opodstatnění. Právě v letošním jaru (2022) je díky velké absenci srážek velká příležitost pro jeho použití.

Doporučení pro aplikaci v řepce

I když Difo vykazuje i kurativní účinky, nejvhodnější je použití preventivní a/nebo aplikace v nejranějších stádiích vývoje chorob, a tak je to rovněž v souladu s doporučeními strategie proti vzniku rezistence.                                        Řepku olejku ošetřujte na jaře v dávce 0,5 l/ ha a dávce vody 300 l/ha. K dosažení nejlepší ochrany proti chorobám se aplikace se provádí preventivně. Načasování aplikace je závislé zejména na infekčním tlaku chorob. Ošetření řepky můžete provádět až do fáze 69 BBCH, tj. do konce kvetení. V řepce olejce jsou povoleny 2 aplikace do celkové dávky 1,0 l/ha.

Registrována je i podzimní aplikace, a to v dávce 0,25 l/ha. Fungicid nemá žádná omezení z hlediska počtu aplikací účinné látky do řepky na stejném pozemku při této podzimní aplikaci.

Fungicid Difo Vám doporučujeme i do kombinací s dalšími fungicidy, např. na bázi strobilurinu (azoxystrobinu). Jedná se o přípravek Chamane, použijte 0,4-0,5 l/ha Difa a 0,6-0,7 l/ha Chamane směs aplikujte, pokud možno, na počátku kvetení. Dalšími TM partnery mohou být Metfin (metkonazol) a Ornament 250 EW (tebukonazol). V tomto případě, při aplikaci v časném jaru, sice ztrácíte výhodu Difa – tj. neregulování rostlin, ale velmi výrazně posilujete fungicidní účinnost této směsi. Později – v době začátku kvetení a odkvétání, kdy tato vlastnost již nehraje takovou roli a převažuje aspekt účinku na houbové choroby mají tyto TM směsi svoje opodstatnění. V době kvetení je možný i tank-mix s fungicidem Probus (prothiokonazol).

Fungicid Difo je rovněž mísitelný s insekticidy (Meliget, Ravane) a listovými hnojivy (Alicuprin, Boronia, Boronia Mo6, Thiomax Mn, Wuxal Oilseed, apod.).

Smáčedlo chránící fungicid

Pro zajištění dokonalé pokryvnosti postřiku doporučujeme přidat smáčedlo Designer v dávce 0,1 l/ha. Toto vysoce sofistikované smáčedlo určené pro TM s fungicidy a insekticidy maximálně zadržuje postřikovou jíchu na listech, zabraňuje rozstříknutí a odražení kapek mimo listovou plochu. Rovněž vytváří „ochrannou síť“ pro fungicidy na povrchu rostlin zabraňující smyvu dešťovými srážkami, zároveň však umožňuje volný pohyb účinné látky, která tak může bez omezení penetrovat do pletiv.