22.2.2022

Certifikát KEZ 2022

Vážené zákaznice a vážení zákazníci, společnost Agro Aliance s.r.o. jako každý rok, tak i letos, pro Vás připravila nabídku přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv pro ekologické zemědělství. Jejich schválený seznam spolu s certifikátem o jejich vhodnosti pro použití … Pokračovat

17.2.2022

Novinky pro rok 2022

Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2022 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili … Pokračovat

10.1.2022

PF 2022

Vážení zákazníci, do nového roku Vám přejeme především hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a úspěchů v osobním i profesionálním životě. Zároveň Vám mnohokrát děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2021 věnovali a doufáme, že i v novém roce 2022 … Pokračovat

9.9.2021

Podzimní ošetření porostů obilnin

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků.

5.8.2021

Porosty ozimé řepky bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Po zákazu předsklizňových aplikací glyfosátů již nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili přerostlé plevele. … Pokračovat