Fungicidy

Fungicidy jsou přípravky na ochranu rostlin, které hubí houbové choroby. Houby, jenž napadají rostliny způsobují ztráty nejen na výnosu, ale také zhoršují kvalitu sklízené produkce. Některé houby dokonce produkují mykotoxiny (jedy) a tím trvalé znehodnocují sklizeň. 

Podle způsobu účinku dělíme fungicidy na kontaktní, translaminární a systémové.

Kontaktní fungicidy zůstávají na povrchu rostlina, nestávají se součástí rostlinných pletiv. Rostliny jsou chráněne jen na místech kam se dostala postřiková jícha. 

Translaminární fungicidy prostupují listy z horních (postřikem zasažených) částí do spodních (nezasažených) částí listů.

Systémové fungicidy jsou přijímány rostlinami a jsou dále rozváděny xylémem (někdy i floémem) do ostatních částí rostlin, které jsou tak chráněny před patigeny.

Acrisio
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu proti padlí travnímu v pšenici, ječmeni, ovsu a s významnou vedlejší účinností proti stéblolamu v pšenici.

Chamane
Fungicidy

Širokospektrální fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) s translaminárním, systémovým ochranným účinkem pro použití v pšenici, ječmenu, řepce olejné, chřestu, cibuli, póru, mrkvi, bramborách, brokolici, zelí hlávkovém, kapustě hlávkové, kapustě růžičkové, kapustě krmné, hrachu a květáku.

Danso Flow
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Domark 10 EC
Fungicidy

 Systémový fungicid k ochraně jabloní proti strupovitosti jabloní a padlí jabloňovému a révy vinné proti padlí révovému.

Eminent 125 ME
Fungicidy

Systémový postřikový fungicidní přípravek ve formě mikroemulze určený na ochranu cukrové řepy proti chorobám.

Entargo
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu proti chorobám obilnin.

Fantic F
Fungicidy

Systémový a kontaktní fungicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě k ochraně révy proti plísni révové.

Galileo
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě mikroemulze k ochraně pšenice ozimé proti houbovým chorobám.

Grifon SC
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy, jádrovin, meruněk, třešní, broskví, brambor, okrasných rostlin a chmele proti houbovým a bakteriálním chorobám.

Metfin
Fungicidy

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzí, hnědou skvrnitostí ječmene a rhynchosporiovou skvrnitostí, k ochraně řepky olejky jarní proti hlízence a k ochraně řepky olejky ozimé proti fomové hnilobě brukvovitých a fomovému černání krčku řepky olejné.

Minos Extra
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy proti plísni šedé a jabloní a hrušní proti strupovitosti.

Minos Forte
Fungicidy

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti strupovitosti jádrovin, proti plísni šedé na jahodníku a révě a proti skládkovým chorobám jabloně a hrušně.

Ornament 250 EW
Fungicidy

Fungicidní přípravek k ochraně řepky proti houbovým chorobám, pšenice ozimé, ječmene ozimého a jarního proti fuzariózám klasů, peckovin proti moniliózám a slivoní proti rzem.

Presidium
Fungicidy

 Kombinovaný fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ošetření brambor proti plísni bramborové.

Probus
Fungicidy

 Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilovin a řepky, proti houbovým chorobám.

Protebo
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním efektem, hořčice a slunečnice roční proti chorobám.

Spinner XL
Fungicidy

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky olejky, cukrovky a řepy krmné proti houbovým chorobám.

Sporax
Fungicidy

Postřikový fungicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.

Sulfurus
Fungicidy

Fungicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě k ochraně révy vinné, ovocných plodin, zeleniny, polních plodin, okrasných rostlin a lesních dřevin proti houbovým chorobám k aplikaci postřikem nebo rosením.

Vincya F
Fungicidy

 Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti plísni révové na révě vinné.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz