Hnojiva

Hnojiva jsou produkty používáné pro výživu rostlin. Jejich aplikací zajišťujeme nejen základní požadavky na živiny (které odčerpáváme výnosem), ale také odstraňuje akutní deficity vybraných prvků, kterou mohou vlivem klimatických podmínek nastat během vegetace.

Základní hnojení provádíme nejčastěji před setím/výsadbou (popř. zároveň při setí/sadbě) na půdu a používám zpravidla granulovaná nebo prášková hnojiva (zřídka i kapalná). Takto aplikovaná hnojiva působí přes půdu, jsou rostlinou přijímána prostřednictvím kořenů.

K odstranění akutních deficitů živin či k rychlému nastartování vegetace (obnova po poškození např. kroupami, mrazíky, apod.) slouží listová hnojiva.

Alicuprin
Hnojiva

Alicuprin je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát a je určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

Microstar C2
Hnojiva

Hnojiva řady Microstar jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro aplikaci všemi v současnosti dostupným aplikátory umístěnými na secích strojích, která dodávají potřebné makroprvky (zejména fosfor) a stopové prvky do blízkosti osiva a tím umožňují mladým, klíčícím rostlinkám rychlejší nástup do vegetace a mohutnější rozvoj kořenového systému.

Od roku 2013 jsou všechny hnojiva Misrostar dodávána s novou moderní technologIí – PPT

Technologie PPT zvyšuje obsah přístupného fosforu v půdě. Tato technologie totiž minimalizuje množství fosforu, dodávaného v hnojivu, vázat se v půdním roztoku na kationty kovů a na vápník, tj. vytvářet sloučeny fosforu rostlinami nepřijatelnými.

Microstar PMX-NG
Hnojiva

Hnojiva řady Microstar jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro aplikaci všemi v současnosti dostupným aplikátory umístěnými na secích strojích, která dodávají potřebné makroprvky (zejména fosfor) a stopové prvky do blízkosti osiva a tím umožňují mladým, klíčícím rostlinkám rychlejší nástup do vegetace a mohutnější rozvoj kořenového systému.

Od roku 2013 jsou všechny hnojiva Misrostar dodávána s novou moderní technologIí – PPT

Technologie PPT zvyšuje obsah přístupného fosforu v půdě. Tato technologie totiž minimalizuje množství fosforu, dodávaného v hnojivu, vázat se v půdním roztoku na kationty kovů a na vápník, tj. vytvářet sloučeny fosforu rostlinami nepřijatelnými.

Microstar PZ-NG
Hnojiva

Hnojiva řady Microstar jsou speciálně vyvinutá hnojiva pro aplikaci všemi v současnosti dostupným aplikátory umístěnými na secích strojích, která dodávají potřebné makroprvky (zejména fosfor) a stopové prvky do blízkosti osiva a tím umožňují mladým, klíčícím rostlinkám rychlejší nástup do vegetace a mohutnější rozvoj kořenového systému.

Od roku 2013 jsou všechny hnojiva Misrostar dodávána s novou moderní technologIí – PPT

Technologie PPT zvyšuje obsah přístupného fosforu v půdě. Tato technologie totiž minimalizuje množství fosforu, dodávaného v hnojivu, vázat se v půdním roztoku na kationty kovů a na vápník, tj. vytvářet sloučeny fosforu rostlinami nepřijatelnými.

Wuxal Aminocal
Hnojiva

Vysoce koncentrované listové hnojivo obsahující vápník pro předsklizňové použití v ovocných dřevinách, jahodách, zelenině a révě vinné.
Vyvážená výživa rostlin vápníkem předchází rozvoji chorob z nedostatku vápníku (skládkové choroby). Wuxal Aminocal je speciální roztokové hnojivo s vysokým obsahem vápníku, obsahující stopové prvky Mn a Zn a dále adhezní činidlo. Wuxal Aminocal je určen jak pro preventivní použití, tak i k zabránění akutního nedostatku vápníku. Vzhledem ke speciální formulaci je vápník rychle přijímán listy a slupkou plodů.

Wuxal Boron Plus
Hnojiva

Wuxal Boron Plus je suspenze pro listovou aplikaci, která zaručuje vysoce účinný příjem bóru listy a pletivy rostlin. Wuxal Boron Plus má stimulační účinek na rostliny, které jsou ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody.

Wuxal Boron Plus vyrovnává ph aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná.

Wuxal Microplant
Hnojiva

Speciální hnojivo s vysokým obsahem mikroprvků určené pro cílenou výživu prostřednictvím listů u velmi intenzivně pěstovaných plodin. Všechny živiny jsou pro rostliny okamžitě přístupné. Proto je toto hnojivo vhodné jak pro odstranění akutního nedostatku živin, tak i pro preventivní použití. Množství živin v něm obsažených odpovídá fyziologickým potřebám intenzivně pěstovaných rostlin.

Wuxal Oilseed
Hnojiva

Speciální suspenzní hnojivo obsahující bór, mangan a molybden určené pro olejnaté plodiny (řepka olejka, slunečnice, sója).

Wuxal Super
Hnojiva

Základní kapalné hnojivo pro použití v polních i speciálních kulturách pro aplikaci na list. Obsahuje kompletní spektrum důležitých makroprvků a stopových prvků. Pro jeho výbornou snášenlivost rostlinami je vhodný k použití i v nejcennějších množitelských porostech a v okrasném zahradnictví. Veškeré stopové prvky jsou plně chelatizovány, což zabezpečuje jejich snadný příjem.

 

Wuxal SUS Kalcium
Hnojiva

Speciální vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, dále obsahující dusík, hořčík a plně chelatizované stopové prvky. Uplatnění nachází především v ovocných výsadbách, révě vinné, zelenině a okrasných rostlinách - v plodinách se zvýšenými nároky na vápník. Optimální množství vápníku má příznivý vliv na pevnost buněčných stěn, regulaci příjmu ostatních živin, ovlivňuje řadu fyziologických procesů v rostlinách. Oproti běžně používaným roztokům CaCl2 je Wuxal SUS Kalcium díky optimálnímu pH rostlinami velmi dobře přijímán.

Wuxal SUS Kombi Mg
Hnojiva

Speciální vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem hořčíku, dále obsahující dusík, draslík a plně chelatizované stopové prvky. Vhodné je zejména do cukrovky, chmelu, révy vinné, zeleniny, brambor, obilnin a okrasných rostlin. Používá se hlavně tam, kde je předpoklad deficitu Mg v rostlinách, tj. na půdách s jeho nízkou zásobou a v kulturách, které mají zvýšené nároky na hořčík. Zvyšuje výnos a kvalitu sklizně.

Wuxal Top P
Hnojiva

Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně chelatizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz