Zoocidy

Zoocidy jsou přípravky na ochranu rostlin před živočichy (hmyz, myši, hraboši, slimáci), kteři způsobují značné ekonomické škody.

Podle zacílení (kterou skupinu živočichů chceme hubit) dělíme zoocidy na:

  • insekticidy (proti hmyzu všeobecně)
    • akaricidy (proti sviluškám, roztočům)
    • aphicidy (proti mšicím)
  • moluskocidy (proti slimákům a hlemýžďům)
  • rodenticidy (proti myším, krysám, potkanům)
  • nematocidy (proti háďátkům)

Podle šíře záběru na škůdce, dělíme zoocidy na selektivní (hubí jen určitou malou skupinu živočichů - např. aphicidy hubí jen mšice) a neselektivní (které hubí široké spektrum škůdců - např. insekticidy ze skupiny pyretroidů).

Aplikace zoocidů by se měla provádět pouze na základě monitoringu škůdců a aplikaci provádět až po překročení prahu škodlivosti.

Insekticidy

Apiflex
Zoocidy

Systémově působící insekticid ve formě suspo emulze určený k ochraně před živočišnými škůdci v řepce olejce ozimé, pšenici ozimé a bramboru.

Ravane
Zoocidy

Insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení savého a žravého hmyzu v zemědělských plodinách.

Scatto
Zoocidy

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce, hrachu, fazolu, brukvovité zelenině, bramboru, póru, mrkvi, kořenové a hlízové zelenině, cibulové, tykvovité a listové zelenině, okurce, bylinách, chřestu a okrasných rostlinách.

Tamer
Zoocidy

Postřikový insekticidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou k ochraně jádrovin, bramboru, ječmene jarního, pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a řepky olejky ozimé.

Moluskocidy

Ironmax Pro
Zoocidy

Moluskocid ve formě návnady k přímému použití určený na regulaci slimáků v zemědělských plodinách, zelenině, ovocných plodinách, okrasných rostlinách a skleníkových plodinách.

Metarex Inov
Zoocidy

Přípravek na ochranu rostlin Metarex Inov je zemědělský/zahradní moluskocid na hubení slimáků a hlemýžďů v polních plodinách, v ovocných sadech, na zeleninových polích a záhoncích, v okrasných plodinách a ve skleníkových plodinách ve formě granulované návnady.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz