Tamer

Postřikový insekticidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou k ochraně jádrovin, bramboru, ječmene jarního, pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a řepky olejky ozimé.

účinná látka
200 g/l acetamiprid
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
kapalný koncentrát pro ředění vodou
působení přípravku

Přípravek Tamer je selektivní, systémově působící insekticid. Účinná látka acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů působí systémově s translaminárním pohybem v rostlinách. Působí jako kontaktní a požerový jed. Váže se na nikotinové receptory acetylcholinu v centrálním nervovém systému hmyzu. Působí tedy neurotoxicky, čímž následně dochází k paralýze a úhynu cílových škůdců.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Ječmen jarnímšice střemchová, kyjatka osenní0,1528od BBCH 30 do BBCH 69
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimémšice střemchová, kyjatka osenní0,1528od BBCH 21 do BBCH 75 (na jaře)
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimémšice střemchová, kyjatka osenní0,15-od BBCH 12 do BBCH 29 (na podzim)
Řepka ozimákrytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý0,228od BBCH 31 do BCH 59
Řepka ozimáblýskáček řepkový0,228od BBCH 50 do BBCH 59
Řepka ozimábejlomorka kapustová, krytonosec šešulový0,228od BBCH 70 do BBCH 71
Řepka ozimádřepčík olejkový0,228od BBCH 11 do BBCH 19 (na podzim)
Jádrovinymšice jabloňová0,225 14od BBCH 70 do BBCH 81 0,125 l na 10 000 m2 LWA
Jádrovinyobaleč jablečný0,2514od BBCH 70 do BBCH 81 0,125 l na 10 000 m2 LWA
Brambory mandelinka bramborová0,157od BBCH 51 do BBCH 89
Brambory mandelinka bramborová2x 0,127od BBCH 51 do BBCH 89 dělená aplikace
upřesnění použití
Plodina, oblast použití Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Jádroviny 500 - 1 000 postřik 1x -
Brambory 200 - 600 postřik

1x (0,15)

2x (0,12)

 

7 dní

Ječmen jarní 100 - 200 postřik 1x -
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, řepka ozimá 200 - 400 postřik 1x -

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu se zároveň úměrně snižuje dávka vody.
Nepřekračujte maximální uvedenou dávku na ha.
Přípravek dosahuje proti dřepčíku olejkovému v řepce ozimé průměrné účinnosti.

dávka vody
100 - 600 l/ha polní plodiny, 500 - 1 000 l/ha jádroviny
mísitelnost

Tamer je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy (Ravane, Scatto, ...), smáčedly (Gondor) a listovými hnojivy (Wuxaly).

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 m při aplikaci na řepku olejku ozimou a brambory (pole) a 5 m při aplikaci na jabloně (sad) - od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č.2.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Riziko pro včelyNVNebezpečný pro včely. Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.
Riziko pro ostatní necílové členovceSPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č.3.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody při aplikaci do jádrovin (jabloň, hrušeň), pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a řepky olejky ozimé.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m] Svažitý pozemek ≥ 3⁰
Ochranná vzdálenost [m] Vegetační pás [m]
jádroviny 25 16 12 6 25  
brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé 4 4 4 4 NELZE 5

Tabulka č. 3:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
jádroviny NELZE NELZE 30 15
brambor, ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé 10 5 5 0
řepka olejka ozimá 15 10 5 5
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz