Herbicidy

Herbicid (z latinského herba – rostlina a řeckého cidó – ničím) je přípravek na ochranu rostlin používaný k likvidaci nežádoucích rostlin/plevelů.

Herbicidy se používají nejen v zemědělství, ale i dalších oborech, například pro odstranění nežádoucích plevelů v lesnictví, v rámci dopravních tras (železnice) nebo městské údržby.

Dělení herbicidů je možné z několika hledisek:

Podle selektivity účinku
Selektivní herbicidy ničí jen specifickou skupinu rostlin, širokospektrální herbicidy či tzv. totální/neselektivní herbicidy způsobují poškození všech zasažených rostlin.

Podle termínu aplikace
předseťové – aplikované v době, kdy není na pozemku vyseta nebo vysázena žádná hospodářská plodina
preemergentní – určené pro aplikaci před vzejítím semen kulturních plodin
postemergentní – určené k použití v době kdy kulturní plodina již vzklíčila nebo je vysázena

Podle působení
Půdní herbicidy jsou obvykle aplikovány na povrch půdy nebo do půdy. Jsou přijímány kořeny a používají se obvykle jako preemergentní přípravky. Některé faktory, například vlastnosti sorpčního komplexu, ovlivňují jejich účinnost. 
Listové herbicidy jsou aplikovány na nadzemní části rostliny a jsou absorbovány zasaženými tkáněmi. Jsou to obecně postemergentními herbicidy a mohou být buď rozvedeny systémově (systémové herbicidy) v celé rostlině nebo zůstat na konkrétním místě (kontaktní herbicidy). Ochranné vrstvy rostlin, jako je kutikula, listové vosky, buněčné stěny apod. mají vliv na absorpci herbicidu.

Podle mechanismu účinku
Herbicidy jsou často klasifikovány podle jejich působení, obvykle totiž mají podobné příznaky u náchylných rostlin. Klasifikace založená na mechanismu působení herbicidu je vhodnější při ochraně proti rezistenci. Klasifikace podle mechanismu působení (MOA) označuje první enzym, protein nebo biochemický proces postižený v rostlině po aplikaci. Podle tohoto kriteria označujeme herbicidy jako např.:  ACCase inhibitory, ALS inhibitory, inhibitory EPSPS, syntetické auxiny a další)

Agritox 50 SL
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách, vinné révě, na loukách a pastvinách, v porostech jetele lučního a v semenných porostech trav.

Aliberon
Herbicidy

Širokospektrální herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k postemergentní aplikaci v obilninách proti jednoletým dvouděložným plevelům a pcháči osetu.

Altivate
Herbicidy

Postřikový herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k postemergentní aplikaci v obilninách proti jednoletým jednoděložným plevelům.

Clomate
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé a bramborách, hrachu setém, bobu polním a mrkvi.

Delfin
Herbicidy

Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice ozimé, pšenice špaldy, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita a tritikale proti dvouděložným jednoletým plevelům.

Dervinol 45 F
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů v ozimé řepce, brokolici, květáku, kapustě růžičkové, zelí hlávkovém, kapustě kadeřavé, kapustě krmné, při pěstování tabáku virginského a jahodníku. 

Fenifan
Herbicidy

Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým dvouděložným plevelům v cukrovce, špenátu, salátové řepě a jahodníku.

Gobi
Herbicidy

Selektivní postřikový herbicid – graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu na postemergentní hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v cukrovce, krmné řepě, řepce ozimé a slunečnici.

Grodyl 75 WG
Herbicidy

Postemergetní herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů zejména svízele přítuly v obilninách bez podsevu a v semenných porostech trav.

Halvetic
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na strništích, v kukuřici, v jabloních, v hrušních a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě.

Kaput Green
Herbicidy

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Kaput Harvest TF
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v hrachu, v bobu, ve lnu setém (olejném), v cibuli, v póru, v cukrovce, ve vodnici, v tuřínu, v chřestu, v obilninách, v řepce olejce, v hořčici, v lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na veřejně přístupných plochách a ostatních plochách.

Kumak 283 SE
Herbicidy

Pre-emergentní herbicidní přípravek ve formě suspo emulse účinný proti širokému spektru jednoletých plevelů v řepce olejce ozimé.

Mertil
Herbicidy

Selektivní postřikový preemergentní a postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, tritikale ozimém a žitu ozimém.

Monsoon
Herbicidy

Herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení trávovitých a dvouděložných plevelů v kukuřici.

Outlook
Herbicidy

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů v kukuřici, slunečnici, cukrovce a sóji.

Pendifin 400 SC
Herbicidy

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení plevelů jednoletých jednoděložných a plevelů jednoletých dvouděložných v kukuřici, ozimých obilninách (ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikale), hrachu, slunečnici, cibuli, česneku, póru, sóji, fazolu, mrkvi, petrželi, ve výsadbách rajčat, celeru, košťálové zeleniny, tabáku, jahodníku, v ovocných sadech (jádroviny, peckoviny), révě vinné, v travách na semeno, lupině a k inhibici bočních výhonů tabáku.

Rapuzi 500 SC
Herbicidy

Preemergentní i postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) účinný proti širokému spektru jednoletých plevelů v řepce olejce ozimé.

Shiro
Herbicidy

Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce.

Stemat Super
Herbicidy

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové a v semenných porostech světlice barvířské.

Tandem Stefes FL
Herbicidy

Postřikový selektivní postemergentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu proti dvouděložným plevelům a některým travám v cukrovce a krmné řepě.

Target SC
Herbicidy

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v cukrovce, řepě krmné a řepě salátové.

Toluron
Herbicidy

Herbicid k ničení chundelky metlice, psárky rolní a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách a máku.

Topkat
Herbicidy

Selektivní postřikový herbicid ve formě suspoemulze k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v porostech cukrovky a krmné řepy.

Vivendi 600
Herbicidy

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu proti dvouděložným plevelům v řepce olejce, cukrovce, řepě krmné, řepě červené a mangoldu, pšenici, ječmeni a ovsu, loukách a pastvinách – stávajících porostech, okrasných dřevinách, tuřínu a vodnici.

Znachor 500 SC
Herbicidy

 Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz