Rapuzi 500 SC

Preemergentní i postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) účinný proti širokému spektru jednoletých plevelů v řepce olejce ozimé.

účinná látka
500 g/l metazachlor
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Metazachlor patří do skupiny chloracetamidů. Jeho účinek spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem, které jsou důležité při biosyntéze lipidů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
řepka olejka ozimálipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté1,5ATpreemergentně, od: 00 BBCH, do: 09 BBCH
řepka olejka ozimálipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté1,5ATpostemergentně, od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
registrované spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, heřmánkovité plevele, pomněnka rolní, mák vlčí, lipnice roční, ptačinec prostřední, rozrazily.

upřesnění použití

Přípravek Rapuzi 500 SC je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití plevelů je částečně přijímán i jejich listy. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti.
Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Při preemergentní aplikaci je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 15 mm půdy.
Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované plodině najčastěji v podobě snížené vitality.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

dávka vody
100 - 400 l/ha
mísitelnost

Rapuzi 500 SC je mísitelný s registrovanými herbicidy (např. s ůč. l. napropamid, klomazon).

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Bezpečnostní opatřeníDOPoužití je omezeno na celkovou dávku 1,0 kg metazachloru na jeden hektar po dobu tří let na tomtéž poli.
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data jsou v tabulce č. 2.
Riziko pro vodní organismySP1SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
řepka olejka ozimá 5 4 4 4
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz