Halvetic

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na strništích, v kukuřici, v jabloních, v hrušních a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě.

účinná látka
180 g/l glyfosát
balení
5 l, 20 l, 1 000 l
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
Rozpustný koncentrát
působení přípravku

Přípravek Halvetic je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Kukuřicepýr plazivý, plevele jednoleté1,5–3,0ATPřed setím, po výsevu, před vzejitím plodiny
Nezemědělská půdaplevele jednoleté, plevele vytrvalé4,0–6,0ATKde se nepředpokládá vstup široké veřejnosti a zranitelných skupin osob.
Strništěpýr plazivý, plevele jednoleté, plevele vytrvalé2,5–4,0ATPo sklizni
Jabloň, hrušeňplevele jednoleté, plevele vytrvalé4,0–6,0ATAplikujte opatrně, tak aby postřik nezasáhl listy, výhonky a kůru ovocných stromů
registrované spektrum účinnosti

Dávka 1,5 l/ha:
Plevele citlivé: ježatka kuří noha, violka rolní, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, rdesno ptačí.
Plevele méně citlivé: chrpa polní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, psárka polní.

Dávka 2,5 l/ha:
Plevele citlivé: chrpa polní, ježatka kuří noha, violka rolní, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, lilek černý, rdesno ptačí, výdrol obilnin, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborný.
Plevele méně citlivé: penízek rolní, psárka polní.

Dávka 3 l/ha:
Plevele citlivé: chrpa polní, ježatka kuří noha, violka rolní, ptačinec prostřední, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, pýr plazivý, lilek černý, rdesno ptačí, výdrol obilnin, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný.
Plevele méně citlivé: psárka polní.

Dávka 4 l/ha:
Plevele citlivé: pelyněk černobýl, ježatka kuří noha, violka rolní, ptačinec prostřední, merlík bílý, kostřava červená, řebříček obecný, heřmánkovec nevonný, chundelka metlice, pampeliška lékařská, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, lilek černý, výdrol obilnin, starček obecný, kokoška pastuší tobolka, třtina křovištní, lipnice roční, pěťour maloúborný.
Plevele méně citlivé: jitrocel kopinatý, jílek vytrvalý.

Dávka 5–6 l/ha:
Plevele citlivé: jitrocel kopinatý, pelyněk černobýl, ježatka kuří noha, ptačinec prostřední, merlík bílý, kostřava červená, řebříček obecný, chundelka metlice, pampeliška lékařská, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, starček obecný, kokoška pastuší tobolka, třtina křovištní, lipnice roční.
Plevele méně citlivé: jílek vytrvalý.

Dávku přípravku volte podle citlivosti plevelů převažujících na daném pozemku.

Nižší dávky vody jsou příznivější pro účinnost přípravku.

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Hrušeň, jabloň, nezemědělská půda, strniště 100–300 postřik 1x za rok
Kukuřice 100–300 postřik 1x za rok

Nižší dávky vody (100–150 l/ha) jsou příznivější pro účinnost přípravku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Růstová fáze plevelů při aplikaci

Vytrvalé širokolisté plevele a trávy by měly být v době aplikace aktivně rostoucí, před rozkvětem nebo během kvetení. Pýr plazivý se stává citlivým na počátku odnožování a růstu nových oddenků, obvykle když rostliny mají 4–5 listů. Jednoleté plevele musí být v době aplikace aktivně rostoucí, s dostatečnou plochou listů na zachycení postřiku plevele, které se objeví po ošetření, nebudou kontrolovány. Jednoleté trávy by měly mít před aplikací postřiku nejméně 5 cm listy a jednoleté dvouděložné plevele vyvinuté nejméně 2 pravé listy.

Kukuřice
Zajistěte, aby aplikace byla provedena dříve, než se objeví plodina
poznámky:
1 Nižší z uvedených dávek přípravku použijte na mladé semenáčky plevelů
2 Nepoužívejte na velmi lehkých a písčitých půdách
3 vysévejte semena kukuřice do hloubky minimálně 2 cm

Nezemědělská půda (tramvajové pásy, dvory skladišť, průmyslové areály, krajnice, cesty, chodníky, pěšiny, dlažby a další zpevněné nebo polopropustné plochy za účelem likvidace nežádoucí vegetace)

Aplikujte na intenzivně rostoucí plevele během vegetační sezóny. Dávku a termín aplikace přizpůsobte podle výskytu plevelů. Pokud převažují vytrvalé plevele, doporučuje se aplikovat v druhé polovině vegetační sezóny.

Strniště (po sklizni plodiny, před kultivací)
Aplikujte po sklizni na zelené a intenzivně rostoucí plevele. Před aplikací neprovádějte žádnou kultivaci, zejména při výskytu pýru plazivého. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuty minimálně 3–4 listy a vysoký alespoň 10–25 cm. Jednoleté jednoděložné plevele by měly být alespoň 5 cm vysoké a jednoleté dvouděložné plevele by měly mít 2 plně vyvinuté pravé listy.

Jabloň, hrušeň

Aplikujte od jara do podzimu na zelené a intenzivně rostoucí plevele. Vyšší dávku použijte na méně citlivé plevele a na plevele v pokročilejších růstových fázích.

Poznámky:
1 před aplikací odstraňte mechanicky všechny kořenové výmladky ovocných stromů
2 aplikujte opatrně, tak aby postřik nezasáhl listy, výhonky a kůru ovocných stromů

Následné plodiny

Kultivaci, setí nebo sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci na jednoleté plevele a nejdříve 5 dnů po aplikaci na vytrvalé plevele.

dávka vody
100 - 300 l/ha
mísitelnost

Herbicid Halvetic je mísitelný s registrovanými herbicidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost při aplikaci na nezemědělské půdě nebo v sadu mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz