Aliberon

Širokospektrální herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k postemergentní aplikaci v obilninách proti jednoletým dvouděložným plevelům a pcháči osetu.

účinná látka
750 g/kg tribenuron-methyl
balení
100 g HDPE-COEX láhev
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
ve vodě dispergovatelné granule.
působení přípravku

Přípravek Aliberon hubí široké spektrum jednoletých dvouděložných plevelů a pcháč oset. Přípravek obsahuje účinnou látku tribenuron-methyl, která patří do skupiny ALS inhibitorů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale oziméplevele dvouděložné jednoleté, pcháč oset20 g/haATod 12 BBCH, do 33 BBCH
registrované spektrum účinnosti

Plevele citlivé: plevele heřmánkovité, rmen rolní, ptačinec žabinec, hluchavky, konopice, ředkev ohnice, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlíky, mléč rolní, pcháč oset.

Plevele méně citlivé: svízel přítula, zemědým lékařský.

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé 200-400 postřik 1x

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Přípravek nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech ani na půdách s obsahem organické hmoty <0,5% a >10%. Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. Následné plodiny: ve stejném kalendářním roce po sklizni plodiny ošetřené přípravkem Aliberon lze pěstovat pouze obilniny, bob nebo řepku olejku. Pěstování následných plodin v následujícím roce je bez omezení.

Náhradní plodiny: po zaorání obilniny ošetřené přípravkem aliberon lze vysévat pouze obilniny.

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Herbicid Aliberon je mísitelný s registrovanými herbicidy, fungicidy, růstovými regulátory, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – strukturovaná data v tabulce č.2
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

tabulka č.2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé 4 4 4 4
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz