Entargo

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu proti chorobám obilnin.

účinná látka
500 g/l boskalid
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
Suspenzní koncentrát
působení přípravku

Přípravek Entargo je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný celou rostlinou, má protektivní účinky. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a sporulaci. Účinná látka boskalid je fungicidní látka ze skupiny karboxamidů, patří mezi látky inhibující dýchání hub a je inhibitorem sukcinyl – KoA (komplex II), což je enzym působící při elektronovém transportu v mitochondriích.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenicebraničnatka pšeničná, stéblolam0,756od 30 BBCH, do 49 BBCH (stéblolam do 32 BBCH)
Ječmenhnědá skvrnitost ječmene0,756od 30 BBCH, do 49 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max počet aplikací v plodině
Pšenice, ječmen 100-300 postřik 1x
upřesnění použití

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku ze skupiny SDHL (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxim, penthiopyrad), jinak než v TM kombinaci s přípravkem na bázi účinné látky s jiným mechanismem účinku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHL, vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny. Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

dávka vody
100 - 300 l/ha
mísitelnost

Fungicid Entargo je mísitelný s registrovanými fungicidy, regulátory růstu, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOp II .st .Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz