Protebo

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním efektem, hořčice a slunečnice roční proti chorobám.

účinná látka
125 g/l prothiokonazol, 125 g/l tebukonazol
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby. .
formulace
emulzní koncentrát
působení přípravku

Přípravek Protebo obsahuje systémově působící účinné látky prothiokonazol a tebukonazol. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru hubových patogenů a dlouhou dobu účinku. Obě účinné látky fungují jako inhibitory demethylace v procese biosyntézy sterolů (SBI). Jejich spektrum účinku se velmi vhodně doplňuje. Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní i eradikativní účinek.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice, žito, tritikalebraničnatka pšeničná, braničnatka plevová, rez pšeničná, padlí travní0,7535BBCH 30-59
Pšenicefuzariózy klasů0,7535BBCH 61-65
Ječmenpadlí travní, rhynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná0,7535BBCH 30-59
Ječmen jarnífuzariózy klasů1,035BBCH 61-65
Řepka olejka, hořčicefómová hniloba0,75–156, 56BBCH 30-39 jaro, BBCH 14-19 podzim
Řepka olejka, hořčicehlízenka obecná0,7556BBCH 55-69
Slunečnice ročníhlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice1,056BBCH 59-65
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Pšenice, ječmen, žito, triticale, řepka olejka, hořčice (hlízenka obecná) 200–300 postřik 1x
Ječmen jarní, řepka olejka, hořčice (fómová hniloba), slunečnice roční 200–400 postřik 1x

Pšenice, ječmen, žito, triticale
Choroby stébel, listů a klasů – aplikujte v období od počátku sloupkování do konce metání (BBCH 30-59), podle signalizace a prognózy výskytu chorob.
Fuzariózy klasů – aplikujte od počátku kvetení do plného kvetení (BBCH 61-65), podle signalizace a prognózy výskytu fuzarióz.

Řepka olejka, hořčice
Fómová hniloba – aplikujte na podzim ve fázi 4 až 9 listů (BBCH 14-19) nebo časně na jaře ve fázi prodlužovacího růstu před objevením se vrcholového pupenu (BBCH 30-39). Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fómové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Růstově regulační efekt – při podzimní aplikaci v řepce proti fómové hnilobě ve fázi 4 až 9 listů (BBCH 14-19) v dávce 1 l/ha má přípravek růstově-regulační efekt.

Hlízenka obecná – aplikujte na jaře v období, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy až do konce kvetení (BBCH 55-69).

Slunečnice roční
Hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice – aplikujete těsně před začátkem květu až do konce kvetení (BBCH 59-69) s využitím prognózy a signalizace výskytu chorob. Aplikaci provádějte výhradně se samochodnými postřikovači a výhradně s uzavřenou kabinou mechanizačního prostředku, která musí být vybavena funkční filtrací vzduchu v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pro omezení úletu aplikační kapaliny používejte nízkoúletové trysky. Aplikační kapalinou nesmí být zasaženy okolní porosty. Neaplikujte při teplotách nad 25 °C a za intenzivního slunečního svitu. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PROTEBO POVOLENÉ PODLE ČL. 51 ODST. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1107/2009

Plodina Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávka l/ha Ochranná lhůta (dny) Poznámka
Mák setý alternáriová skvrnitost, helmintosporióza máku, hlízenka obecná, plíseň máku, regulace růstu 0,75–1,0 56 od: 20 BBCH, do: 69 BBCH

Dávka vody: 200–600 l/ha
Maximální počet aplikací – maximálně 1x.

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Fungicid Protebo je mísitelný s registrovanými herbicidy, fungicidy, růstovými regulátory, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySPe3Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest .)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – strukturovaná data v tabulce č. 2
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pří podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé.
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOP II st .Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemních vod pro aplikaci do řepky olejky – podzimní aplikace.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m]
Obilniny, řepka, hořčice, slunečnice, mák setý 4 4 4 4
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz