Minos Extra

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy proti plísni šedé a jabloní a hrušní proti strupovitosti.

účinná látka
400 g/l pyrimethanil
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Minos Extra je kontaktní fungicid proti plísni šedé na révě vinné a strupovitosti v jádrovinách. Obsahuje 400 g/l účinné látky pyrimethanil patřící do skupiny anilinopyrimidinů. Přípravek s translaminárním a fumigačním účinkem působí preventivně. Jeho mechanismem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin. Tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Účinkuje i při nižších teplotách, kdy systemicky působící fungicidy selhávají.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Révaplíseň šedá2,021
Jabloň, hrušeňstrupovitost1,0 (0,33 l/1 m výšky koruny/ha)56od 10 BBCH do 69 BBCH
aplikační poznámky

Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Réva

200 – 1 000

postřik, rosení

1x

Jabloň, hrušeň

500 – 1 500 (max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

4x (interval mezi aplikacemi 7 dní)

upřesnění použití

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil) v révě vícekrát než 1x, v jabloních a hrušních vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

dávka vody
200 - 1 500 l/ha dle plodiny
mísitelnost

Přípravek Minos Extra je mísitelný s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Pro aplikaci do jabloně a hrušně: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2
Riziko pro vodní organismySPe3Pro aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka č.2: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

svažitý pozemek ≥ 3⁰

Ochranná vzdálenost (m)

Vegetační pás (m)

Jabloň, hrušeň

15

12

6

6

15

 

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz