Sporax

Postřikový fungicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové.

účinná látka
605 g/l propamokarb
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Sporax je fungicid, obsahující účinnou látku propamokarb, určený k ochraně brambor proti plísni bramborové.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Bramborplíseň bramborová1,414Od 10 BBCH do 91 BBCH
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Brambor 200-600 postřik 6x 7 dnů
upřesnění použití

Přípravek se aplikuje podle signalizace do 24–48 hod od vzniku infekce. Aplikace přípravku v podmínkách vyššího infekčního tlaku nezajišťuje dostatečnou ochranu proti plísni bramborové. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.

dávka vody
200 – 600 l/ha
mísitelnost

Fungicid Sporax je mísitelný s registrovanými fungicidy (např. Danso Flow), insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz