Acrisio

Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu proti padlí travnímu v pšenici, ječmeni, ovsu a s významnou vedlejší účinností proti stéblolamu v pšenici.

účinná látka
300 g/l metrafenon
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Přípravek Acrisio je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině.
Účinná látka metrafenon, ze skupiny benzofenonů, blokuje růst infekčních struktur, růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenicepadlí travní0,535od 25 bbCh, do 61 bbCh
Ječmenpadlí travní0,535od 25 bbCh, do 61 bbCh
Ovespadlí travní0,535od 25 bbCh, do 61 bbCh
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Pšenice, ječmen, oves 200-400 postřik 2x 21 dnů
upřesnění použití

Přípravek dosahuje proti padlí v ječmeni průměrné účinnosti. Při aplikaci v pšenici do fáze BBCH 32 dosahuje přípravek vedlejší účinnosti proti stéblolamu. Aplikujte co nejdříve na počátku výskytu choroby. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku metrafenon, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

dávka vody
200 - 400 l/ha
mísitelnost

Fungicid Acrisio je mísitelný s registrovanými fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy (DAM 390 do 50 l/ha).

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz