Porosty řepky ozimé bez plevelů

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Od loňského roku je zakázána předsklizňová aplikace glyfosátů, tudíž nelze porosty před sklizní „doladit“, abyste vysušili uniklé plevele. Proto je velmi důležité udržet bezplevelný porost již od vzejití řepek.

Abychom vyhověli novým trendům v ošetření řepek nabízíme od letošního roku do nově založených porostů ozimé řepky jak tradiční preemergentní herbicidy (Devrinol 45 F + Clomate), tak i postemergentní herbicidy. Pro ošetření na list proti dvouděložným plevelům Vám nabízíme herbicid Barca 334 SL, směsný přípravek na bázi dvou velmi známých, osvědčených a roky prověřených účinných látek. Druhým přípravkem je pak herbicid na bázi metazachloru – Znachor 500 SC. Na výdrol obilnin pak doporučujeme graminicid Gobi.

Tradiční preemergentní ošetření

Aplikace přípravku Devrinol 45 F patří vůbec k nejšetrnějším herbicidním ošetřením ze všech registrovaných produktů na našem trhu. Devrinol 45 F (450 g/l napropamid) působí na klíčící plevele a je přijímána semeny, kořeny, hypokotylem a děložními lístky. Napropamid se vyznačuje relativně dlouhou reziduální účinností (6 měsíců) a je velmi málo pohyblivý v půdě, proto ani vysoké srážky nesnižují jeho účinnost. Devrinol 45 F má velmi široké plevelohubné spektrum. Mezi velmi citlivé plevele patří heřmánkovité plevele, vlčí mák, penízek rolní, laskavce, merlíky, ptačinec žabinec, chundelka metlice, ježatka kuří noha a béry.

Flexibilita použití přípravku Devrinol 45 F v průběhu podzimu umožňuje, že si sami určujete jak termín aplikace, tak i vhodného partnera do TM směsí dle aktuální situace na Vašich polích. První možností je již výše uvedené ošetření herbicidem Devrinol 45 F v dávce 2,25 l/ha v TM kombinaci s Clomate v dávce 0,15 l/ha do 3 dnů po zasetí. V nabídce distributorů je cenově zvýhodněný balíček 15 l Devrinolu 45 F a 1 l Clomate.

Aplikace Devrinolu 45 F – bezplevelný porost řepky po přezimování.

Novinka v sortimentu firmy – Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC (500 g/l metazachlor) je určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Doporučení k podzimní aplikaci herbicidu Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC je registrován pro časně postemergentní aplikaci, kdy řepka má vyvinut alespoň 1 pravý lístek (od BBCH 11 do BBCH 14) v dávce 2,0 l/ha. Pro rozšíření spektra účinku na další plevele Vám doporučujeme aplikaci TM směsi Znachor 500 SC 1,2 – 1,4 l/ha spolu s výše uvedeným herbicidem Barca 334 SL 0,2 l/ha, a to v době, kdy bude řepka mít vytvořeny 3 pravé lístky. Nebo je také možno tyto dva přípravky aplikovat děleně jako následné aplikace. Podobně je tomu i u nově vytvořeného cenově zvýhodněného balíčku, který je v nabídce distributorů je 20 l Devrinol 45 F, 20 l Znachor 500 SC a 3 l Clomate.

Herbicid pro postemergentní aplikaci– Barca 334 SL

Vzrostlé plevele v řepce bezpečně odstraní širokospektrální selektivní herbicid Barca 334 SL (267 g/l klopyralid + 67 g/l pikloram), který působí jako systémový růstový herbicid a proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3-4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození plevelů jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3-6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob jak pohybu v rostlině, tak i účinku. Přípravek Barca 334 SL je naprosto bezpečný pro všechny u nás pěstované odrůdy řepky olejky.

Aktivní růst plevelů

Pro spolehlivý plevelohubný účinek je nutné, aby plevelné rostliny byly v aktivním růstu, tj. aby průměrné denní teploty dosahovaly po několik dnů hodnot v rozmezí mezi 10-12°C. Za takovýchto příznivých podmínek jsou účinné látky rozvedeny po celé rostlině (jsou translokovány akropetálně i bazipetálně), včetně kořenového systému. Přípravek je možné aplikovat jak na podzim, tak na jaře po obnovení vegetace po zimě.

Doporučení k podzimní aplikaci herbicidu Barca 334 SL

Na podzim Vám doporučujeme ošetřovat porosty řepek herbicidem Barca 334 SL ihned, jakmile jsou plevele vzešlé a řepka má alespoň 3 pravé lístky. Pro spolehlivou účinnost je důležité, aby teploty po aplikaci byly ještě minimálně 1 týden nad 10°C a v plevelech tak mohly být rozváděny účinné látky. Dávku 0,2 l/ha aplikujeme spolu s 200-300 l/ha vody. Déšť 1 hodinu po aplikaci již nesnižuje účinek herbicidu.

Za účelem dosažení co nejlepšího odplevelovacího účinku Vám doporučujeme zařazení postemergentního herbicidu Barca 334 SL do systému dvou aplikací:

Jako první aplikujte před setím herbicid Devrinol 45 F v dávce 2,0 – 2,5 l/ha v TM kombinaci s biologickým přípravkem na bázi spor hub Coniothyrium minitans (biopreparát proti hlízence) s mělkým zapravením do půdy. A jako následnou aplikaci použijte v době vytvoření 3 pravých lístků řepky herbicid Barca 334 SL v dávce 0,2 l/ha.

Nebo aplikujte premergentně některý z metazachlórů v dávce 1,2 – 2,0 l/ha (v závislosti na obsahu této účinné látky v 1 l přípravku) a opět následně aplikujte v době vytvoření 3 pravých lístků řepky herbicid Barca 334 SL v dávce 0,2 l/ha.

Viditelné příznaky poškození heřmánkovitých plevelů po aplikaci Barca 334 SL

Na výdrol obilnin – Gobi

Pro účely hubení výdrolu, jednoletých i vytrvalých trav Vám nabízíme graminicid GOBI. Tento graminicid je registrován pro aplikaci do řepky ozimé, cukrovky a slunečnice. Účinná látka – chizalofop-p-ethyl – je trávovitými pleveli rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv citlivých trav. Růst citlivých plevelů je zastaven již 1-2 dny po aplikaci. Za optimálních podmínek je dosaženo optimálního účinku již 1 hodinu po aplikaci.

Doporučujeme Vám, pokud výdrol vzchází rovnoměrně, aplikovat přípravek GOBI v dávce 0,7 l/ha ve fázi plně vyvinutého 3. listu. Po objevení se 4. listu je nezbytně nutné použít plnou dávku 1,0 l/ha. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. V případě hustého porostu nebo intenzivního zaplevelení aplikujte vyšší dávku vody.

Pro podzimní ošetření porostů řepek Vám dále nabízíme fungicidy (Ornament 250 EW, Metfin), insekticidy (Alfametrin ME, Scatto), moluskocidy (Ironmax Pro, Metarex Inov) a listová hnojiva (Boronia Mo6, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn, Wuxal Sulfur).