Novinky pro rok 2019

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2019 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty.

První novinkou je selektivní herbicid pro jarní podzimní ošetření řepky olejky (ozimé i jarní) – přípravek Barca 334 SL (klopyralid 267 g/l + pikloram 67 g/l). Působí jako systémový růstový herbicid. Obě účinné látky mají podobný způsob pohybu v rostlině a účinku – jsou absorbovány listy a stonky. Následně jsou translokovány akropetálně i bazipetálně. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3-4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3-6 dní po aplikaci. Citlivé plevele jsou merlík bílý, pcháč oset, heřmánkovec přímořský, zemědým lékařský, chrpa polní, rmen rolní, mléč rolní, svízel přítula, opletka obecná, ptačinec prostřední. Přípravek je registrován pro jarní aplikaci v dávce 0,25 – 0,35 l/ha, pro podzimní aplikaci je registrována dávka 0,2 l/ha.

Druhým novým přípravkem pro ošetření řepky a obilnin je fungicid Chamane (azoxystrobin 250 g/l). Patří do chemické skupiny strobilurinových derivátů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici transportu elektronů při dýchání mitochondrií. Tento mechanismus účinku umožňuje použít přípravek proti chorobám, u kterých byla zaznamenána snížená citlivost k jiným skupinám účinných látek v důsledku rezistence. Účinná látka proniká do pletiv rostlin (translaminární a systémový účinek). Preventivní účinek vyžaduje, aby aplikace byla provedena před nebo při začátku infekce. Vyznačuje se širokým spektrem účinku. Působí proti všem významným chorobám pšenice a ječmene. Účinkuje i proti houbovým chorobám hrachu, brambor, řepky olejné, brukvovité zeleniny, cibulové zeleniny, mrkve a chřestu. Dlouhodobý účinek azoxystrobin umožňuje, v závislosti na přírůstcích listů a infekčním tlaku, zabránit nové infekci po dobu 3-8 týdnů. Azoxystrobin vyniká tím, že porosty pšenice a ječmene jsou dlouhodobě zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt se významně projevuje tak, že rostlina může delší dobu tvořit a následně ukládat asimiláty do zrn/semen. Pro sólo aplikaci je přípravek registrován v dávce 1,0 l/ha. Fungicid Chamane ale doporučujeme pro rozšíření spektra účinku a k zabránění vzniku rezistence aplikovat v TM směsích s dalšími fungicidy (např. Eminent Star, Metfin, Opus Top, Ornament 250 EW, Tilt 250 EC, apod.) v dávce od 0,6 do 0,8 l/ha.

Další novinkou je rovněž fungicid pro aplikaci do obilnin a řepky olejky Metfin (metkonazol 60 g/l). Patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace v řepce zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky. V obilninách je registrována dávka 1,5 l/ha, v řepce olejce pak v rozmezí 1,2 – 1,5 l/ha, a to v závislost na chorobách a době aplikace.

Další novinkou je selektivní herbicid pro ošetření cukrové řepy Metafol Super (ethofumesát 150 g/l + metamitron 350 g/l). Jedná se o první společnou kombinaci těchto dvou v řepě velmi známých a používaných účinných látek. Je to selektivní herbicid s kontaktním i dlouhodobým reziduálním působením. Účinná látka metamitron patří chemicky do skupiny triazinů, je přijímána listy i kořeny plevelných rostlin. Nejvyšší účinnost je dosahována od fáze klíčení plevelů až do vyvinutého 1. páru pravých listů. Účinnost přípravku přes půdu je podmíněna dostatečnou půdní vlhkostí. Účinná látka ethofumesát patří chemicky do skupiny benzofuranů, je přijímána listy i kořeny vzešlých plevelů a inhibuje buněčné dělení. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vlhkost podporují účinnost přípravku. Účinek přípravku se projeví za 4–8 dní podle povětrnostních podmínek. Citlivé plevele jsou ptačinec prostřední, konopice polní, merlík, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, lipnice roční, laskavec ohnutý, různé druhy heřmánku a svízel přítula. Přípravek doporučujeme aplikovat v následných postřicích – dávka 2,0 l/ha – vždy na novou vlnu plevelů. Maximální celková dávka přípravku v plodině je 6 l/ha tj. 1. aplikace preemergentně + 2. a 3. aplikace postemergentně nebo 1. až 3. aplikace pouze postemergentně.

Poslední novinkou je fungicid určený pro ošetření speciálních plodin jako je vinná réva, chmel, jádroviny a peckoviny, ale i brambory a okrasné rostliny. Jedná se o postřikový fungicidní a baktericidní přípravek k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám Grifon SC (hydroxid měďnatý 236,64 g/l + oxichlorid měďnatý 239,36 g/l) a je formulován jako suspenzní koncentrát. Měď inhibuje vývoj a růst chorob způsobených houbovými a bakteriálními patogeny fungicidním a bakteriostatickým účinkem. Přípravek se aplikuje jako postřik na listy rostlin. Při kontaktu s přípravkem Grifon SC výtrusy hub a bakterií ve velké míře vstřebávají ionty mědi a nedochází tak k vytváření klíční hyfy. Měď je účinnější proti sporám než houbovému myceliu, a proto musí být přípravek aplikován před nebo na počátku napadení. Jakmile se měď vstřebá, naruší enzymové systémy patogenů. Tato moderní tekutá formulace dvou forem mědi je registrována v révě vinné proti plísni révové, v jádrovinách proti bakteriální spále, v broskvoních, meruňkách, třešních a slivoních proti moniliové hnilobě, v broskvoních a slivoních proti kadeřavosti listů broskvoně a puchrovitosti, v bramborách proti plísni bramborové a ve chmelu proti plísni chmelové

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hodně zdraví, vysoké výnosy a zejména co nejvyšší výkupní ceny komodit.

Kolektiv pracovníků Agro Aliance, s.r.o.