Nová řešení hubení plevelů v ozimé řepce

Porosty je nutné zabezpečit čisté od podzimu až do sklizně

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Všichni máme ještě na paměti podzim loňského roku, kdy nás potrápilo značné sucho a výběr herbicidního ošetření se stává mnohem složitější. Abychom vyhověli novým trendům v ošetření řepek nabízíme od letošního roku do nově založených porostů ozimé řepky jak preemergentní (Devrinol 45 F + Clomate), tak i postemergentní herbicidy. Pro ošetření na list Vám nabízíme nově registrovaný herbicid Barca 334 SL, směsný přípravek na bázi dvou velmi známých, osvědčených a roky prověřených účinných látek. Druhou novinkou je pak herbicid na bázi metazachloru – Znachor 500 SC.

Nově registrovaný herbicid – Barca 334 SL

Vzrostlé plevele v řepce bezpečně odstraní širokospektrální selektivní herbicid Barca 334 SL (267 g/l klopyralid + 67 g/l pikloram), který působí jako systémový růstový herbicid a proniká do rostlin přes listy a stonky. Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, postupně ztrácí přirozenou barvu, následně se objevuje kroucení listů a stonků (deformace) a v průběhu 3-4 týdnů dochází postupně k likvidaci citlivých plevelů. Prvé symptomy poškození plevelů jsou viditelné za optimálních podmínek cca za 3-6 dní po aplikaci. Obě účinné látky mají podobný způsob jak pohybu v rostlině, tak i účinku. Přípravek Barca 334 SL je naprosto bezpečný pro všechny u nás pěstované odrůdy řepky olejky.

Viditelné příznaky poškození heřmánkovitých plevelů po aplikaci Barca 334 SL.

Aktivní růst plevelů

Pro spolehlivý plevelohubný účinek je nutné, aby plevelné rostliny byly v aktivním růstu, tj. aby průměrné denní teploty dosahovaly po několik dnů hodnot v rozmezí mezi 10-12°C. Za takovýchto příznivých podmínek jsou účinné látky rozvedeny po celé rostlině (jsou translokovány akropetálně i bazipetálně), včetně kořenového systému. Přípravek je možné aplikovat jak na podzim, tak na jaře po obnovení vegetace po zimě.

Doporučení k podzimní aplikaci herbicidu Barca 334 SL

Na podzim Vám doporučujeme ošetřovat porosty řepek herbicidem Barca 334 SL ihned, jakmile jsou plevele vzešlé a řepka má alespoň 3 pravé lístky. Pro spolehlivou účinnost je důležité, aby teploty po aplikaci byly ještě minimálně 1 týden nad 10°C a v plevelech tak mohly být rozváděny účinné látky. Dávku 0,2 l/ha aplikujeme spolu s 200-300 l/ha vody. Déšť 1 hodinu po aplikaci již nesnižuje účinek herbicidu.

Za účelem dosažení co nejlepšího odplevelovacího účinku Vám doporučujeme zařazení postemergentního herbicidu Barca 334 SL do systému dvou aplikací:

Jako první aplikujte před setím herbicid Devrinol 45 F v dávce 2,0 – 2,5 l/ha v TM kombinaci s biologickým přípravkem na bázi spor hub Coniothyrium minitans (biopreparát proti hlízence) s mělkým zapravením do půdy. A jako následnou aplikaci použijte v době vytvoření 3 pravých lístků řepky herbicid Barca 334 SL v dávce 0,2 l/ha.

Nebo aplikujte premergentně některý z metazachlórů v dávce 1,2 – 2,0 l/ha (v závislosti na obsahu této účinné látky v 1 l přípravku) a opět následně aplikujte v době vytvoření 3 pravých lístků řepky herbicid Barca 334 SL v dávce 0,2 l/ha.

Novinka v sortimentu firmy – Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC (500 g/l metazachlor) je určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Účinná látka je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Doporučení k podzimní aplikaci herbicidu Znachor 500 SC

Herbicid Znachor 500 SC je registrován pro časně postemergentní aplikaci, kdy řepka má vyvinut alespoň 1 pravý lístek (od BBCH 11 do BBCH 14) v dávce 2,0 l/ha. Pro rozšíření spektra účinku na další plevele Vám doporučujeme aplikaci TM směsi Znachor 500 SC 1,2 – 1,4 l/ha spolu s výše uvedeným herbicidem Barca 334 SL 0,2 l/ha, a to v době, kdy bude řepka mít vytvořeny 3 pravé lístky. Nebo je také možno tyto dva přípravky aplikovat děleně jako následné aplikace. V nabídce distributorů je balíček 10 l Barca 334 SL a 60 l Znachor 500 SC.

Rovněž výdrol „ubere“ na výnosu, Devrinol 45 F vykazuje silný vedlejší účinek na výdrol vzešlý po obilní předplodině (zejména ječmenu).

Tradiční preemergentní ošetření

Aplikace přípravku Devrinol 45 F patří vůbec k nejšetrnějším herbicidním ošetřením ze všech registrovaných produktů na našem trhu. Devrinol 45 F (450 g/l napropamide) působí na klíčící plevele a je přijímána semeny, kořeny, hypokotylem a děložními lístky. Napropamid se vyznačuje relativně dlouhou reziduální účinností (6 měsíců) a je velmi málo pohyblivý v půdě, proto ani vysoké srážky nesnižují jeho účinnost. Devrinol 45 F má velmi široké plevelohubné spektrum. Mezi velmi citlivé plevele patří heřmánkovité plevele, vlčí mák, penízek rolní, laskavce, merlíky, ptačinec žabinec, chundelka metlice, ježatka kuří noha a béry.

Flexibilita použití přípravku Devrinol 45 F v průběhu podzimu umožňuje, že si sami určujete jak termín aplikace, tak i vhodného partnera do TM směsí dle aktuální situace na Vašich polích. První možností je již výše uvedené ošetření herbicidem Devrinol 45 F v dávce 2,25 l/ha v TM kombinaci s Clomate v dávce 0,15 l/ha do 3 dnů po zasetí. V nabídce distributorů je balíček 15 l Devrinolu 45 F a 1 l Clomate.

Druhá možnost nasazení tohoto šetrného herbicidu byla zmíněna již v předešlých odstavcích (systém následných aplikací preem a postem herbicidů).

Aplikace Devrinolu 45 F – bezplevelný porost řepky po přezimování.

Pro podzimní ošetření porostů řepek dále nabízíme fungicidy (Ornament 250 EW, Metfin), insekticidy (Alfametrin ME, Scatto), moluskocidy (Ironmax Pro, Metarex Inov), graminicid (Gobi) a listová hnojiva (Boronia Mo6, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn, Wuxal Sulfur).