Letošní novinky (Shiro a Topkat) a ekonomika ošetření cukrové řepy proti plevelům

Společnost Agro Aliance s.r.o. je tradičním dodavatelem známých a praxí osvědčených přípravků a jejich postřikových sledů pro pěstitele cukrové řepy (herbicidy  Destor, Dual Gold 960 EC, Fenifan, Gobi, Kezuro, Metafol Super, Mix Double EC, Outlook, Stemat Super, Target SC a Vivendi 200; smáčedla Designer a Gondor, pomocná látka Eutrofit; fungicidy Eminent 125 ME, Opus Top a Retengo Plus; moluskocidy Ironmax Pro a Metarex Inov). V letošním roce budeme navíc distribuovat do cukrovky 2 nově registrované herbicidy. První je na bázi účinných látek chinmerak a dimethenamid-P –  Topkat. Druhou novinkou je sulfonylmočovina Shiro (s účinnou látkou triflusulfuron).

Kromě přípravků na ochranu rostlin, firma Agro Aliance dodává i široký sortiment listových hnojiv s obsahem mikroprvků (Alicuprin, Wuxal Boron Plus, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal top P).

Z výčtu názvů přípravků je patrné, že nabízíme značné množství herbicidních účinných látek, převážně však v sólo formulacích (ve smyslu že obsahují jednu maximálně dvě účinné látky), nikoli jako ready-mixy několika účinných látek dohromady (často v nevhodných poměrech pro praktickou aplikaci).

Velkou výhodou našich „jednosložkových“ produktů je, že si sami můžete nakombinovat přesně to, co pro řešení boje proti plevelům potřebujete a zbytečně neaplikujete nadbytečné množství některé účinné látky, kterou v tu dobu ani z hlediska plevelohubného nepotřebujete či dokonce mohou tyto působit fytotoxicky na řepu v počátečních vývojových stádiích, ale vy ji musíte zaplatit. Např. v letošním roce činí tato úspora díky poskládání si vlastní TM kombinace cca 360 korun na jedno ošetření a 1 hektar. Prostým vynásobením Vámi osetých hektarů pak docházíte k mnoha desítkám tisíc úsporám při naprosto stejné účinnosti na plevele.

Naše doporučená kombinace pro T1 aplikaci je 0,6 l Mix Double EC a 0,2 l Stemat Super, kde obsah účinných látek je naprosto dostatečný na vzcházející plevele (DMP 96 g, PMP 96 g a ETHO 100 g) a cenově se dostanete lehce nad 760 Kč. V dalších aplikacích se zvyšují dávky obou herbicidů úměrně růstové fázi plevelů a dle klimatických podmínek (zejména množství srážek). V T2 aplikaci zvýšíme dávku Mix Double EC na 1,0 l a Stematu Super na 0,4-0,6 l, v T3 potom Mix Double EC na 1,2 – 1,5 l a Stemat Super 0,6 l, možné je posílení o půdní herbicid na bázi účinné látky metamitron (Target SC).

Nově registrovaný herbicid Shiro jako součást celého systému aplikací v cukrové řepě.

Pokud je při T1 aplikaci převládajícím plevelem výdrol řepky, doporučujeme kombinaci Fenifan 2,0 l ve směsi se Shiro (s účinnou látkou triflusulfuron) 30 g/ha a vysoce účinné smáčedlo Gondor 0,1 – 0,25 l/ha.

Právě zaregistrovaný selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce – SHIRO je další novinkou, se kterou přicházíme na trh.    Jedná se o herbicid se systémovým účinkem přijímaný převážně listy rostlin. Vlivem reziduálního působení v půdě hubí přípravek i plevele vzcházející několik dní po aplikaci. Poškození plevelů (chloróza, nekrózy) jsou patrné až za několik dní po aplikaci. Teplo a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinek přípravku.

Shiro (486 g/kg triflusulfuron) je zaregistrováno v dávce 30 g/ha a povoleny jsou maximálně 4 aplikace za rok s intervalem 7 dní mezi aplikacemi.

Doporučujeme Vám přípravek aplikovat při teplotách do 21 °C a za nižší intenzity slunečního svitu.                                Herbicid Shiro se nám jeví jako jedna z mála možných náhrad do budoucna, která po ukončení registrace herbicidů na bázi desmedifamu Vám pomůže vyhubit laskavce ve vašich porostech řepy.

Shiro s obsahem triflusulfuronu vyniká účinností i na laskavce a plně se uplatňuje v herbicidních kombinacích ve všech aplikačních termínech.

Příklad postřikového sledu řepy pro rok 2020: Běžné zaplevelení + svízel, heřmánky, rdesna, laskavce, výdrol řepky, výdrol slunečnice, tetlucha kozí pysk, mračňák

T1  Mix Double EC 0,6 l + Shiro 30 g + Gondor 0,1- 0,25 l/ha

T2  Mix Double EC 1,0 – 1,2 l + Shiro 30 g + Gondor 0,1- 0,25 l/ha

T3  Mix Double EC 1,0 – 1,3 l + Shiro 30 g + Gondor 0,1- 0,25 l/ha

Také bych Vám rád připomněl dva naše starší herbicidy do cukrové řepy. Jedná se o přípravek Vivendi 200 na bázi účinné látky clopyralid, určený k hubení zejména pcháče osetu, tetluchy kozí pysk a heřmánkovitých plevelů. Dávka se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,0 l/ha jednorázově nebo děleně 0,5 l a cca za 3-4 týdny 1,0 l v případě postupného vzcházení pcháče.

Druhým přípravkem je graminicid Gobi s účinnou látkou quizalofop-P-ethyl, určený k hubení jednoděložných vytrvalých (pýr plazivý) i jednoletých plevelů (ježatka kuří noha). Dávkování je v případě jednoletých plevelů 1,0 – 1,5 l/ha, v případě pýru plazivého 2,0-2,5 l/ha.

A na úplný závěr ještě zmínka o novém hnojivu Alicuprin. Jedná se měďnaté hnojivo v suspenzní formulaci obsahující 25% Cu (resp. 377,5 g/l Cu). Doporučujeme Vám aplikovat toto listové hnojivo v dávce 1,6 – 2,6 l/ha během celé vegetace až do doby posledního fungicidního ošetření.

Věřím, že s portfoliem našich přípravků se Vám podaří výrazně „vylepšit“ ekonomiku pěstování cukrové řepy při zachování minimální zaplevelenosti Vašich polí.