Kezuro – nový herbicid proti tetluše kozí pysk byl zaregistrován

Před několika málo dny byl zaregistrován nový dvousložkový herbicid Kezuro obsahující 71 g/l chinmeraku a 571 g/l metamitronu. Obě účinné látky s převažujícím „půdním“ účinkem jsou zemědělské veřejnosti velmi dobře známé, ale ve vzájemném ready-mixu jsou na trhu jen krátkou dobu.

Chinmerak působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí. Je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu.

Metamitron brzdí v citlivých rostlinách fotosyntézu (Hillovu reakci), takže se plevele nemohou dále vyvíjet a negativně ovlivňovat vývoj řepných rostlin. Plevelohubný efekt je nejmarkantnější od fáze klíčení plevelů až do rozvinutí prvního páru pravých listů.

Přidaná hodnota chinmeraku v tomto herbicidu je v zesílení účinku na takové plevele jako je tetlucha kozí pysk, lebedy, rdesno červivec, lilek černý, svízel přítula ale i další.

Kezuro (chinmerak + metamitron) je novinkou na hubení svízele, tetluchy a dalších obtížně hubitelných plevelů v cukrovce.

Přípravek lze aplikovat proti jednoletým dvouděložným plevelům jednak jednorázově, preemergentně v dávce 3,5 l/ha. Mnohem častěji se však bude přípravek aplikovat postemergentně ve třech následných dělených aplikacích (T1 – 0,9 l/ha + T2 – 1,3 l/ha + T3 – 1,3 l/ha – do celkové dávky 3,5 l/ha) spolu v tank mix směsích s dalšími registrovanými herbicidy do cukrovky na bázi účinných látek DMP, PMP a ETHO. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Naše doporučení pro aplikaci – optimální účinnosti je dosaženo při aplikaci na plevele ve fázi děložních listů maximálně do fáze prvního viditelného páru listů (BBCH 10-11).

Preemergentní aplikace se provádí po zasetí před vzejitím cukrovky (BBCH 01-09). Postemergentní aplikace se provádí v růstové fázi cukrovky (BBCH 10-18)

1. Aplikace 0,9 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 10 (děložní listy rozvinuty)

2. Aplikace 1,3 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 12 (2 pravé listy rozvinuty)

3. Aplikace 1,3 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 14 (4 pravé listy rozvinuty)

Na závěr uvádíme příklad postřikového sledu pro řešení hubení tetluchy kozího pysku, rdesen a kakostů:

T1: Fenifan + Kezuro + Outlook 2,5–3,0 + 0,9 + 0,15 l/ha

T2: Mix Double EC + Kezuro + Outlook 1,1 + 1,3 + 0,3 l/ha

T3: Mix Double EC + Kezuro  + Outlook 1,3 + 1,3 + 0,45 l/ha

Přesné znění etikety tohoto přípravku najdete v sekci Herbicidy – Kezuro.