Fungicidní ošetření cukrové řepy + nové listové hnojivo Alicuprin

Blíží se polovina června, a to se obvykle na polích s cukrovou řepou objevují postřikovače, které aplikují fungicidní přípravky. Letošní suché jaro bylo pro vzcházení cukrovky velmi nepříznivé, porosty vzcházely mezerovitě a ochrana proti plevelům byla velmi obtížná. Dešťové srážky, které spadly v průběhu posledních 3 týdnů, ale porostům všech plodin, nejen řepy, výrazně pomohly. Nyní je vláhy na většině polí relativně dostatek a se vzrůstajícími teplotami a hlášenými bouřkovými přeháňkami dojde velmi pravděpodobně k šíření houbových chorob. V posledních letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostů se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim).

Do první aplikace se nejčastěji používají fungicidy obsahující strobiluriny, což má své opodstatnění, jak z hlediska jejich preventivní účinnosti, tak i z pohledu pozitivního fyziologického působení této skupiny účinných látek. Z našeho portfolia Vám můžeme nabídnout fungicid Retengo Plus (epoxiconazole 50 g/l a pyraklostrobin 133 g/l). Účinná látka pyraklostrobin patří do fungicidní skupiny OoI a jeho způsob účinku spočívá v inhibici mitochodriálního dýchání. To vede k redukci ATP, který energeticky podporuje řadu nezbytných pochodů v buňce houbového patogena. Pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu. Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje C-14-demethylasu (DMI) při biosyntéze ergosterolu a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Je systémovou fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Inhibuje tvorbu apresorií a haustorií, omezuje růst mycelia a sporulaci hub.

Retengo Plus doporučujeme aplikovat od fáze „uzavírání porostu“ (BBCH 33) až do růstové fáze „bulvy ve sklizňové velikosti“ (BBCH 49) v dávce 1,0 l/ha, doporučené množství vody je 200-400 l/ha.

Retengo Plus účinkuje proti širokému spektru původců chorob cukrovky, jako např. cerkosporiová a ramulariová listová skvrnitost, padlí řepy, stejně tak jako proti rzi řepné, které omezují účinnou fotosyntézu i výsledný výnos a cukernatost. Retengo Plus má výjimečně dlouhodobý účinek. Již jedno ošetření poskytuje vynikající kontrolu listových chorob i v podmínkách, kdy je infekce houbovými chorobami nízká, lze dosáhnout průkazně vyšších výnosů. Tento fungicid doporučujeme aplikovat preventivně při zjištění prvních příznaků napadení chorobami, toto období nastává zhruba v polovině až koncem července. Retengo Plus vyniká velmi dlouhodobým účinkem.

V polních podmínkách bylo při vysokém výskytu houbových chorob zjištěno, že ošetření přípravkem Retengo Plus mělo pozitivní vliv na růst kořenů, navýšení objemu zelené listové plochy, vyšší obsah cukru a celkově zlepšilo vegetativní růst porostů cukrovky.

Proti padlí řepnému je vysoce účinný Opus Top obsahující morfolin.

Pro druhé (závěrečné) fungicidní ošetření Vám pak doporučujeme systémový fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem Eminent 125 ME (tetraconazole 125 g/l) v dávce 0,8 l/ha, který vyniká spolehlivou účinností na cerkosporiózu a padlí řepné. Dávka vody 400-600 l/ha. Zastavuje růst mycelia patogena na povrchu i uvnitř ošetřených rostlin. Účinná látka rychle proniká do rostlin (v průběhu 4 hodin) a je rozváděna do všech buněk ošetřených rostlin. To vede k vysokému stupni ochrany nejenom ošetřených částí rostlin, ale i částí rostlin nově vytvořených po aplikaci.

I pro letošní sezónu Vám nabízíme cenově zvýhodněný balíček 50 l Retengo Plus a 40 l Eminent 125 ME.

Cerkosporióza patří každoročně k vážným chorobám cukrové řepy proti které lze úspěšně bojovat včasnou aplikací Retenga Plus, Opusu Top a Eminentu 125 ME.

Jako novinku pro letošní rok Vám doporučujeme aplikaci listového hnojiva Alicuprin (337,5 g/l Cu), což je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát a je určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se prodlužuje období aktivní fotosyntézy. Při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv. Nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaorávkách posklizňových zbytků). Do cukrovky je registrována dávka 1,6 – 2,6 l/ha. Alicuprin je mísitelný se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po konzultaci s jejich výrobci, je možné jej též mísit s dalšími listovými hnojivy.

Ke všem výše uvedeným fungicidům doporučujeme přidání přípravku Designer (255 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer) v dávce 0,15 l/ha. Designer se do nádrže postřikovače přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže. Působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami nebo závlahou a snižuje nežádoucí úlet při postřiku. Kopolymer vytváří na povrchu listů řepy „ochrannou síť“, která zabraňuje smyvu účinné látky, ale přitom zaručuje pohyblivost účinných látek směrem dovnitř rostlin.