Fungicidní ochrana porostů cukrové řepy

Není tomu až tak dávno, kdy se fungicidní ošetření cukrové řepy provádělo jen ojediněle, později jste si vystačili s jedním postřikem. V posledních cca pěti letech se již provádí 2 pravidelné postřiky a u velmi pozdě sklízených porostů se zvažuje i třetí aplikace fungicidu (dle průběhu počasí a intenzity infekčního tlaku na podzim).

Do první aplikace se nejčastěji používají fungicidy obsahující strobiluriny, což má své opodstatnění, jak z hlediska jejich preventivní účinnosti, tak i z pohledu pozitivního fyziologického působení této skupiny účinných látek. Z našeho portfolia Vám můžeme nabídnout špičkový fungicid Retengo Plus (epoxykonazol 50 g/l a pyraklostrobin 133 g/l).

Účinná látka pyraklostrobin patří do fungicidní skupiny OoI a jeho způsob účinku spočívá v inhibici mitochodriálního dýchání. To vede k redukci ATP, který energeticky podporuje řadu nezbytných pochodů v buňce houbového patogena. Pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu. Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje C-14-demethylasu (DMI) při biosyntéze ergosterolu a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Je systémovou fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Inhibuje tvorbu apresorií a haustorií, omezuje růst mycelia a sporulaci hub.

Retengo Plus doporučujeme aplikovat od fáze „uzavírání porostu“ (BBCH 33) až do růstové fáze „bulvy ve sklizňové velikosti“ (BBCH 49) v dávce 1,0 l/ha, doporučené množství vody je 200-400 l/ha. Tento fungicid lze  bez omezení aplikovat v PHO.

Cerkosporióza patří každoročně k vážným chorobám cukrové řepy proti které lze úspěšně bojovat včasnou aplikací Retenga Plus, Opusu Top a Eminentu 125 ME.

Retengo Plus účinkuje proti širokému spektru původců chorob cukrovky, jako např. cerkosporiová a ramulariová listová skvrnitost, padlí řepy, stejně tak jako proti rzi řepné, které omezují účinnou fotosyntézu i výsledný výnos a cukernatost. Retengo Plus má výjimečně dlouhodobý účinek. Již jedno ošetření poskytuje vynikající kontrolu listových chorob i v podmínkách, kdy je infekce houbovými chorobami nízká, lze dosáhnout průkazně vyšších výnosů. Tento fungicid doporučujeme aplikovat preventivně při zjištění prvních příznaků napadení chorobami, toto období nastává zhruba v polovině až koncem července. Retengo Plus vyniká velmi dlouhodobým účinkem.

V polních podmínkách bylo při vysokém výskytu houbových chorob zjištěno, že ošetření přípravkem Retengo Plus mělo pozitivní vliv na růst kořenů, navýšení objemu zelené listové plochy, vyšší obsah cukru a celkově zlepšilo vegetativní růst porostů cukrovky.

Pokud je v době první aplikace již velmi silný výskyt škodlivých patogenů, doporučujeme Vám společnou aplikaci Retenga Plus spolu s fungicidem Opus Top formou TM směsi, kterou ošetříte porosty hned třemi účinnými látkami s různými mechanismy účinku.

Proti padlí řepnému je vysoce účinný Opus Top obsahující morfolin.

Naopak, někdy stačí při nízkém napadení chorob (v prvním aplikačním termínu) jenom samostatná aplikace výše zmíněného fungicidu Opus Top (epoxykonazol 84 g/l a fenpropimorf 250 g/l), a to v dávce 1,0 l/ha. O vlastnostech účinné látky epoxykonazol jsme hovořili výše u Retenga Plus. Účinná látka fenpropimorf ze skupiny morfolinů inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně xylémem. Vyniká výbornou účinností proti padlí, kde nebyla doposud zjištěna žádná rezistence, s vedlejším účinkem na skvrnitosti. Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny. Proti cerkosporióze řepy doporučujeme ošetřovat preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby. Opus Top lze samozřejmě použít i v druhém fungicidním ošetření řepy (povoleny jsou 2 aplikace za sezónu). Dávka vody je 300  l/ha.

Pro druhé (případně až závěrečné) fungicidní ošetření cukrové řepy Vám pak doporučujeme systémový triazolový fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem Eminent 125 ME (tetrakonazol 125 g/l) v dávce 0,8 l/ha, který vyniká spolehlivou účinností na cerkosporiózu a padlí řepné. Dávka vody je 400-600 l/ha.

Pro letošní sezónu Vám nabízíme 2 cenově zvýhodněné balíčky:

50 l Retengo Plus a 40 l Eminent 125 ME nebo

15 l Retengo Plus a 10 l Opus Top

Ke všem uvedeným fungicidům doporučujeme přidání přípravku Designer (255 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer) v dávce 0,15 l/ha. Ten působí jako smáčedlo, zlepšuje přilnavost aplikační kapaliny a zvyšuje její zadržení na ošetřeném povrchu, snižuje ztráty smytím dešťovými srážkami nebo závlahou a snižuje nežádoucí úlet při postřiku. Kopolymer vytváří na povrchu listů řepy „ochrannou síť“, která zabraňuje smyvu účinné látky, ale přitom zaručuje pohyblivost účinných látek směrem dovnitř rostlin. Designer se do nádrže postřikovače přidává vždy jako poslední, a to až po doplnění vodou na konečný objem nádrže.