Balíček Galileo + Sportak EW – nové a účinné řešení chorob ozimé pšenice

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené. Přestože jsou na trhu již delší dobu, jejich účinnost proti houbovým chorobám je stále na vysoké úrovni a na straně druhé jsou i ekonomicky zajímavé, neboť cena ošetření na 1 hektar je velice příznivá (poměr cena/užitek).

Novým triazolem v řešení chorob ozimé pšenice je fungicid Galileo s účinnou látkou tetrakonazol 125 g/l. Tato účinná látka je dlouhodobě používána při řešení houbových chorob sadů a vinic. Do ozimé pšenice je registrována teprve od loňského roku, a to sólo v dávce 1,0 l/ha nebo v TM směsích ve snížené dávce 0,7-0,75 l/ha proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové. Přípravek se vyznačuje dlouhou dobou účinnosti. Tetrakonazol rychle proniká do rostlin (během 4 hodin) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných buněk. Zastavuje růst mycelia patogena uvnitř ošetřené rostliny. To vede k významnému stupni ochrany nejen ošetřených částí rostlin, ale i nově narůstajících částí rostlin po postřiku. Aplikační okno je od konce sloupkování do konce kvetení (BBCH 40–69).

Do skupiny starších účinných látek patří širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Fungicid ihned po aplikaci na list rychle proniká do pletiv rostlin, ale není rozváděn do neošetřených částí rostlin, tj. má lokálně-systemický účinek. Jeho působení je protektivní a eradikativní.

Spektrum účinnosti prochlorazu je velice široké, výborně hubí plíseň sněžnou (Microdochium nivale), poskytuje vynikající ochranu proti komplexu chorob pat stébel, spolehlivě hubí R i W typ stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides), a to včetně kmenů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům. Dále je vysoce účinná proti oběma braničnatkám – pšeničné i plevové (Mycosphaerella graminicola a Stagonospora nodorum), dobře působí i proti stále více se šířící helmintosporióze pšenice – DTR (Drechslera tritici-repentis) a fuzariózám. Při časné aplikaci (BBCH 31-39) tlumí fuzariózy pat stébel, při pozdější aplikaci (BBCH 51-59) poskytuje dobrou ochranu proti klasovým fuzáriím a tlumí i celý komplex chorob klasů (Cladosporium spp.). V ječmeni navíc výborně hubí hnědou (Pyrenophora teres) a rhynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis) a dále pruhovitost ječnou (Drechslera graminea). Vykazuje však pouze částečný vedlejší účinek na padlí travní a rzi. Protože se jedná o lokálně-systemickou účinnou látku je pro spolehlivou účinnost nezbytně nutné aplikovat dostatečné množství postřikové jíchy, tj. 400-600 l/ha, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé listové plochy porostů obilnin. Fungicid působí spolehlivě i při nižších teplotách.

Fungicid Sportak EW doporučujeme aplikovat v obilninách sólo v dávce 1,0 l/ha nebo v TM směsích ve snížené dávce 0,6-0,75 l/ha v těchto termínech:

  • Proti komplexu chorob pat stébel všech ozimých obilnin je optimální termín ošetření ve fázi BBCH 31-39 nebo nejpozději při prvních příznacích výskytu poškození rostlin. Aplikací v tomto období omezujeme i časné infekce padlí travního. Účinnost přípravku je významně posílena mírnými srážkami několik hodin až dní po aplikaci.
  • Proti braničnatkám a komplexu klasových chorob ozimé pšenice a triticale – při výskytu těchto chorob ošetřujeme ve fázi BBCH 39-59. V pokusech byl prokázán příznivý vliv aplikace prochlorazu na snížení obsahu mykotoxinu DON v zrně jak při sólo aplikaci, tak i při společné aplikaci účinných látek prochloraz a tebuconazole (v pokusech ČZU Praha i v praxi se osvědčila TM směs 0,6 l Sportak EW a 0,6 l Ornament 250 EW).
  • Ošetření proti skvrnitostem (hnědé a rhynchosporiové) a pruhovitosti ječné u ozimého ječmene se provádí v době výskytu chorob, zpravidla během sloupkování až do fáze počátku kvetení (BBCH 31-39).

 

Pozorný čtenář si jistě všiml, že spektrum účinku obou výše popsaných fungicidů se vzájemně velmi vhodně doplňuje. Galileo je registrováno proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové. Sportak EW je registrován kromě stéblolamu i proti oběma braničnatkám.

Proto Vám nabízíme ekonomicky výhodný balíček:

20 l Galileo + 20 l Sportak EW

Doporučené dávka při společné aplikaci formou TM směsi je 0,7 l/ha od obou fungicidů. Samozřejmě oba přípravky můžete aplikovat sólo nebo s jinými TM partnery. Svým složením je balíček velice podobný dnes již neregistrovanému, ale dříve široce používanému směsnému fungicidu na bázi účinných látek propikonazol a prochloraz.

Balíček Galileo + Sportak EW žádejte prosím u svého distributora.

Možné jsou samozřejmě i kombinace fungicidů Galileo nebo Sportak EW s dalšími fungicidy (Afrodyta 250 SC, Chamane, Metfin, Ornament 250 EW, Probus, Protiostar), herbicidy (Agritox 50 SL, Grodyl 75 WG), insekticidy (Ravane), regulátory růstu (Celstar 750 SL, Proteg, Ranfor), kapalným hnojivem DAM-390 a listovými hnojivy (Wuxaly, Cerefol Multi, Fixa Mn, Thiomax Mn).