Canopy

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita ozimého, tritikale, řepky olejky jarní a ozimé. Dále je přípravek povolen k menšinovému použití pro ostropestřec mariánský, řepici olejnou, hořčici bílou, hořčici sareptskou, brukev černou, len setý, mák setý, lničku setou, ředkev olejnou, sezam, konopí seté a světlici barvířskou.

účinná látka
228,86 g/l mepikvát, 42,39 g/l prohexadion
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Regulátor růstu a vývoje rostlin Canopy efektivně zvyšuje odolnost proti poléhání zbytňováním buněčných stěn (ukládá se více ligninu), pomáhá rozvoji kořenového systému (časné aplikace) a zkracuje délku internodií.

Prohexadion snižuje hladinu růstových hormonů giberelinů, což zpomaluje růst ošetřených rostlin.

Mepikvát omezuje prodlužování buněk a buněčného dělení, čímž inhibuje syntézu giberelinů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikalezvýšení odolnosti proti poléhání1,5ATod 30 BBCH do 39 BBCH
řepka olejka ozimáredukce výšky plodiny, redukce výšky růstového vrcholu, zvýšení jistoty přezimování1,0ATna podzim, od 13 BBCH, do 19 BBCH, max. 1x
řepka olejka ozimáredukce výšky plodiny, redukce výšky růstového vrcholu, zvýšení jistoty přezimování1,0ATna podzim, od 13 BBCH, do 19 BBCH, aplikace dělená (0,5 l/ha + 0,5 l/ha) v intervalu 14 dnů
řepka olejka ozimá, řepka olejka jarníredukce výšky plodiny, zvýšení odolnosti proti poléhání1,0ATna jaře, od 21 BBCH, do 55 BBCH, max. 1x
řepka olejka ozimáredukce výšky plodiny, redukce výšky růstového vrcholu, zvýšení jistoty přezimování, zvýšení odolnosti proti poléhání1,0ATna podzim, od 13 BBCH, do 19 BBCH, na jaře, od 21 BBCH, do 55 BBCH, aplikace opakovaná (1 l/ha na podzim a 1 l/ha na jaře)
aplikační poznámky

Plodina

Dávka vody l/ha

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Ječmen ozimý, pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale

200 - 400

postřik

1x

Řepka olejka jarní

150-400 

postřik

1x

Řepka olejka ozimá

150-400

postřik

2x

Ostropestřec mariánský

200 - 400

postřik

1x

Řepice olejná, hořčice bílá, hořčice sareptská, brukev černá, len setý, mák setý, lnička setá, ředkev olejná, sezam, konopí seté, světlice barvířská

100 - 400

postřik

1x

upřesnění použití

Přípravek se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1x za sezónu v dané plodině.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nelze používat, lze-li bezprostředně před nebo po postřiku očekávat mráz. Jednotlivé odrůdy mohou v závislosti na stanovišti reagovat různě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, jinak může dojít ke zkrácení jejich výhonků!

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřeného obilí jako substrát pro kulturní rostliny. Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek lze do řepky aplikovat v tank-mix kombinaci s pomocným prostředkem Turbo obsahujícím síran amonný v dávce 0,5 kg/ha až 1 kg/ha s ohledem na tvrdost použité vody.

Upozornění:

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže).

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Důkladně vypláchněte obal.

dávka vody
200 – 400 l/ha
mísitelnost

Regulátor růstu Canopy je mísitelný s registrovanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Další označení - fyz. chem. vlastnostiDODůkladně vypláchněte obal.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz