21.2.2019

Pro řepku bez plevelů – Barca 334 SL

Odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, ozimé řepky nevyjímaje. Všichni máme ještě na paměti podzim loňského roku, kdy nás potrápilo značné sucho. Proto byla řada porostů řepek ošetřována jenom tzv. „základní“ variantou. Mnoho porostů bylo před zimou mezerovitých a levnější varianty ošetření budou na jaře pravděpodobně zaplevelené běžnými i odolnými plevely. Pokračovat →

6.2.2019

Novinky pro rok 2019

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2019 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →

17.8.2018

Mertil – komplexní podzimní herbicidní ochrana obilnin

V posledních letech si značnou oblibu získalo podzimní komplexní ošetření proti plevelům, a to jak jednoděložným, tak i dvouděložným. Agronomové na mnoha místech republiky zároveň musí řešit problematiku rezistence chundelky metlice na sulfonylmočoviny. A v několika specifických regionech k tomu navíc přistupuje otázka hubení psárky polní. Pokračovat →

26.6.2018

Retengo Plus pro zdravé porosty kukuřice

Před pracovníky ochrany rostlin stojí nová výzva, a to fungicidní ochrana porostů kukuřice. Když se před několika málo lety začalo s fungicidní ochranou cukrové řepy, nikdo nevěřil tomu, že se její houbové choroby stanou závažným redukčním činitelem listové plochy a tím i výnosu. Dnes řepu ošetřujeme pravidelně 2 až 3krát za vegetaci. Před podobnou situací dnes stojíme i u kukuřice, která je základem výživy skotu, ale i surovinou pro bioplynové stanice. Pokračovat →

18.6.2018

Přírodní látka v boji proti slimákům a plzákům – Ironmax Pro

V březnu letošního roku byl zaregistrován nový moluskocid – Ironmax Pro s účinnou látkou fosforečnan železitý (24,2 g/kg) od francouzského výrobce DeSangosse, ve formě vysoce trvanlivých a tvarově pravidelných modrých granulí. Na trhu tak bude k dispozici špičkový přípravek na bázi přírodní látky, účinností naprosto srovnatelný s konvenčními moluskocidy (na bázi metaldehydu), pro boj s takovými škůdci jako jsou slimáček polní, slimáček síťkovaný, slimáček hladký a další. Pokračovat →