P1050291

15.7.2014

Řepkový balíček 2014

Letošní „Řepkový balíček 2014“ se skládá z:

15 l Devrinol 45 F   + 1 l Clomate

Tento balíček je pouze virtuální a skládá se z 3×5 l kanystr Devrinol 45 F a 1×1 l láhev Clomate. Naše doporučené dávkování pro rok 2014 je následující:

2,25 l Devrinol 45 F + 0,15 l Clomate na 1 ha

tzn., že jedním balíčkem se ošetří cca 6,7 ha! Pokračovat →

Porost kukuřice včas ošetřený postemergentní kombinací Monsoon + Pardner, v meziřadí jsou ještě patrné zaschlé zbytky plevelů.

14.5.2014

Postemergentní hubení plevelů v kukuřici herbicidem Monsoon

Letošní dosavadní průběh počasí klade na ochranu kukuřice poměrně vysoké nároky, zatím co v některých oblastech Čech je srážek relativní dostatek, na jižní Moravě naopak bylo srážek velmi málo. Klimatické podmínky dovolily poměrně rané setí, nicméně další průběh teplot růst kukuřice moc nepodpořil a vzcházející mladé rostlinky byly silně stresovány několika přízemními mrazíky a také místními přívalovými srážkami často s kroupami. Porosty kukuřice tak budou vyžadovat „regenerační“ přihnojení listovými hnojivy k snadnějšímu překonání stresu a nastartování asimilačních procesů (Wuxal Super, Wuxal Microstar či Wuxal Top P). Rovněž ošetření proti plevelům bude vyžadovat častější kontrolu ploch, ať už z důvodu horší účinnosti tzv. „půdních“ herbicidů v oblastech s přísušky, tak z důvodu postupného vzcházení některých plevelů (ježatka kuří noha) či pozdnějšího vzcházení teplomilnějších plevelů (laskavce). Pokračovat →