24.3.2015

Ekonomická regulace heřmánkovitých plevelů a pcháče osetu

Hubení odolných jednoletých dvouděložných plevelů jako jsou rmen rolní, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, pelyněk černobýl apod. a vytrvalých dvouděložných plevelů jako pcháče osetu či smetanky lékařské není při současném přetlaku herbicidů problém. Otázkou však je, za kolik korun se těchto obtížných plevelů zbavíte, tj. jaké budou hektarové náklady na regulaci výše zmíněných obtížných plevelů.

Novinka pro jaro 2015 – Vivendi 200

Pokračovat →

pozadi-mraky5.jpg

9.1.2015

Novinky firmy Agro Aliance s.r.o. pro rok 2015

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2015 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →