DSC_0020

18.4.2014

Doporučení pro pěstitele révy 2014

Loňský rok v ochraně révy byl na určitých lokalitách velmi složitý, a to zejména v oblasti ochrany proti padlí révy. Mnozí vinohradníci dobře vědí, že výskyt jednotlivých chorob a i škůdců je souhrou několika faktorů. Mezi nejdůležitější patří bezesporu průběh počasí, dále lokalita a také samotná vitalita porostů. Nesmíme ovšem opomenout na různou náchylnost jednotlivých odrůd révy vinné vůči nám známým patogenům. Taktéž se musí počítat s určitým množstvím zdrojů infekcí jednotlivých chorob na stanovišti révy. Pokud všechny tyto informace dokáže vinohradník nejen získat, ale i analyzovat a pracovat s nimi, lze výrazně zefektivnit ochranu révy vinné. Pokračovat →

pozadi-mraky5.jpg

26.2.2014

Balíčky firmy Agro Aliance pro sezónu 2014

Vážení obchodní partneři,

pro letošní rok jsme pro Vás připravili 1 balíček dva herbicidy plus fungicid, 1 balíček herbicid plus smáčedlo, 4 různé herbicidní balíčky a 2 fungicidní balíčky. Společný nákup „zabalíčkovaných“ přípravků Vám přinese nejen usnadnění práce ve smyslu hledání vhodných partnerů pro rozšíření či kompletaci spektra účinku, ale zejména výrazně vylepší ekonomiky a ušetření nákladů na ochranu rostlin.

Pokračovat →

P1140794

31.1.2014

Novinky firmy Agro Aliance pro rok 2014

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a v tomto roce 2014 popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili několik novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →