27.2.2017

Unikátní sofistikované smáčedlo – GONDOR

Jak zvýšit účinnost a spolehlivost aplikovaných přípravků na ochranu rostlin, to je výzva, o které bychom mohli dlouho diskutovat. Jednou z možností je použití nejmodernějších smáčedel – Designer a Gondor.

Většina dnes používaných tekutých přípravků již sice nějaká smáčedla obsahuje, jejich kvalita však není dostačující a zpravidla zlepšují jednu či dvě vlastnosti, nejsou tedy komplexní. Přidáním jednoho ze dvou výše uvedených moderních smáčedel lze výrazně zvýšit jistotu aplikace, účinnost přípravku a do jisté míry i snížit závislost na klimatických výkyvech, díky razantnímu omezení úletu se do životního prostředí dostává mnohem méně škodlivin. Pokračovat →

13.1.2017

Novinky pro rok 2017

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2017 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty. Pokračovat →

14.10.2016

Delfin – Hravě porazí obtížné plevele v ozimech

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Pokračovat →