Zoocídy

Zoocídy sú prípravky na ochranu rastlín pred živočíchmi (hmyz, myši, hraboše, slimáci), ktorí spôsobujú značné ekonomické škody. Podľa zacielenia (ktorú skupinu živočíchov chceme hubiť) delíme zoocídy na:

insekticídy (proti hmyzu všeobecne)

akaricídy (proti roztočcom, roztočom)

aphicídy (proti voškám)

moluskocídy (proti slimákom a slizniakom)

rodenticídy (proti myšiam, krysám, potkanom)

nematocídy (proti háďatkám)

Podľa šírky záberu na škodcov, delíme zoocídy na selektívne (hubí len určitú malú skupinu živočíchov - napr. aphicídy hubia len vošky) a neselektívne (ktoré ničia široké spektrum škodcov - napr. insekticídy zo skupiny pyretroidov).

Aplikácia zoocídov by sa mala vykonávať iba na základe monitoringu škodcov a aplikáciu vykonávať až po prekročení prahu škodlivosti.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz