Fungicídy

Fungicídy sú prípravky na ochranu rastlín, ktoré ničia hubové choroby. Huby, ktoré napádajú rastliny spôsobujú straty nielen na výnose, ale tiež zhoršujú kvalitu zberanej úrody. Niektoré huby dokonca produkujú mykotoxíny (jedy) a tým trvalo znehodnocujú zber. Podľa spôsobu účinku delíme fungicídy na kontaktné, translaminárne a systémové.

Kontaktné fungicídy zostávajú na povrchu rastlina, nestávajú sa súčasťou rastlinných pletív. Rastliny sú chránené len na miestach, kam sa dostala postreková kvapalina.

Translaminárne fungicídy prestupujú listy z horných (postrekom zasiahnutých) častí do spodných (nezasiahnutých) častí listov.

Systémové fungicídy sú prijímané rastlinami a sú ďalej rozvádzané xylémom (niekedy aj floémom) do ostatných častí rastlín, ktoré sú tak chránené pred patogénmi.

Chamane
Fungicídy

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) s translaminárnym, systémovým ochranným účinkom pre použitie v obilninách (pšenica, jačmeň, ovos, raž a tritikale), špargli (poľné výsadby), hrachu (na zrno, konzervárenský), zemiakoch, fazuli poľnej, repke ozimnej a jarnej, cibuli, póre, mrkve, keli ružičkovom, kapuste, karfiole, keli kučeravom a brokolici.

Cuprocaffaro Micro
Fungicídy

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Domark 10 SC
Fungicídy

Postrekový  systémový fungicídny prípravok vo forme emulzného  koncentrátu (EC) určeného na ochranu viniča proti múčnatke viniča a jabloní proti múčnatke jabloňovej.

Eminent 125 ME
Fungicídy

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) na ochranu repy cukrovej proti cerkosporióze a múčnatke repovej.

Fantic F
Fungicídy

Systémový a kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Mercury
Fungicídy

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy kŕmnej.

Probus
Fungicídy

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Protebo
Fungicídy

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín a repky proti hubovým chorobám.

Shepherd Solo
Fungicídy

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) so systémovým účinkom, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Sulfurus
Fungicídy

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu viniča, jadrovín, egreša, uhoriek, hrachu, koreňovej zeleniny, pšenice, jačmeňa, raže, okrasných rastlín škôlok a semenáčov duba proti hubovým chorobám na aplikáciu postrekom alebo rosením.

Tebuflex 500
Fungicídy

TEBUFLEX 500 je systémový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu pšenice ozimnej, tritikale, raže, jačmeňa jarného a repky ozimnej proti  hubovým chorobám.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz