Herbicídy

Herbicíd (z latinského herba – rastlina a gréckeho cidó – ničím) je prípravok na ochranu rastlín používaný na likvidáciu nežiaducich rastlín/burín. Herbicídy sa používajú nielen v poľnohospodárstve, ale aj ďalších odboroch, napríklad na odstránenie nežiaducich burín v lesníctve, v rámci dopravných trás (železnice) alebo v mestskej údržbe. Delenie herbicídov je možné z niekoľkých hľadísk:

Podľa selektivity účinku

Selektívne herbicídy ničia len špecifickú skupinu rastlín, širokospektrálne herbicídy či tzv. totálne/neselektívne herbicídy spôsobujú poškodenie všetkých zasiahnutých rastlín.

Podľa termínu aplikácie

predsejbové – aplikované v čase, keď nie je na pozemku vysiata alebo vysadená žiadna hospodárska plodina

preemergentné – určené na aplikáciu pred vzídením semien kultúrnych plodín postemergentné - určené na použitie v čase keď kultúrna plodina už vzklíčila alebo je vysadená Podľa pôsobenia

Pôdne herbicídy sú obvykle aplikované na povrch pôdy alebo do pôdy. Sú prijímané koreňmi a zvyčajne sa používajú ako preemergentné prípravky. Niektoré faktory, napríklad vlastnosti sorpčného komplexu, ovplyvňujú ich účinnosť.

Listové herbicídy sú aplikované na nadzemné časti rastliny a sú absorbované zasiahnutými pletivami. Vo všeobecnosti sú to postemergentné herbicídy a môžu byť rozvádzané systémovo (systémové herbicídy) v celej rastline alebo zostať na konkrétnom mieste (kontaktné herbicídy). Ochranné vrstvy rastlín, ako je kutikula, listové vosky, bunkové steny a pod. majú vplyv na absorpciu herbicídu.

Podľa mechanizmu účinku

Herbicídy sú často klasifikované podľa ich pôsobenia, obvykle totiž majú podobné príznaky u náchylných rastlín. Klasifikácia založená na mechanizme pôsobenia herbicídu je vhodnejšia pri ochrane proti rezistencii. Klasifikácia podľa mechanizmu pôsobenia (MOA) označuje prvý enzým, proteín alebo biochemický proces postihnutý v rastline po aplikácii. Podľa tohto kritéria označujeme herbicídy ako napr.: ACCase inhibítory, ALS inhibítory, inhibítory EPSPS, syntetické auxíny a ďalšie)

Agritox 50 SL
Herbicídy

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv.

Algedi
Herbicídy

Postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

Aliberon
Herbicídy

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču.

Clomaflex
Herbicídy

Herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Delfin
Herbicídy

Postrekový selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, tritikale, raže, pšenice jarnej a jačmeňa jarného proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

 

Dervinol 45 F
Herbicídy

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch a repke ozimnej.

Duke
Herbicídy

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode (EW), určený na reguláciu výskytu metličky obyčajnej, psiarky roľnej, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v pšeniciach, jačmeňoch a raži.

Evolution
Herbicídy

Systémový, selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) pre postemergentné ošetrenie repky ozimnej, repky jarnej, repy cukrovej, slnečnice a sóje proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

Fenifan
Herbicídy

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej.

Halvetic
Herbicídy

Systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín a tráv v kukurici, na nepoľnohospodárskej pôde, strnisku a jadrovinách.

Kaput Green
Herbicídy

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín vo vinohradoch, ovocných sadoch, na strniskách a ornej pôde, a ostatných plochách v lesnom hospodárstve.

Kaput Harvest TF
Herbicídy

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných a trvácich burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve.

Mertil
Herbicídy

Herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na likvidáciu jednoročných burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, tritikale ozimnom a raži ozimnej.

Metafol 700 SC
Herbicídy

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu  pre riedenie vodou (SC), na ničenie burín v repe cukrovej.

Monsoon
Herbicídy

Postrekový systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a tráv (vrátane pýru plazivého) v kukurici.

Nicoflex
Herbicídy

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD) na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Pendiflex 400
Herbicídy

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, hrachu, fazuli, sóji, slnečnici, lupíne, cibuli, cesnaku, póre, mrkve, petržlene, zeleri, rajčiakoch, kapustovej zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku. 

Permuson Pro
Herbicídy

Selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Shiro
Herbicídy

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Stemat Super
Herbicídy

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej, repe kŕmnej a v semenných porastoch tráv.

Tandem Stefes FL
Herbicídy

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a niektorých tráv v repe cukrovej a kŕmnej.

Toluron
Herbicídy

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ničenie metličky, psiarky a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale bez podsevu.

Venzar 500 SC
Herbicídy

Selektívny postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Vivendi 600
Herbicídy

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch.

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz