S AGRO ALIANCE SK spolu do jarného ošetrenia obilnín

Ošetrenie obilnín v jarnom období patrí k nosným zásahom v rámci ochrany poľných plodín. Firma Agro Aliance SK si Vám dovoľuje predstaviť svoj sortiment prípravkov určených pre túto aplikáciu.

Algedi (tritosulfuron + dicamba)

kombinovaný systémový herbicíd určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných i jarných obilninách, dávka 0,2 kg/ha, na zlepšenie účinnosti môžte použiť zmáčadlo Gondor (0,25 l/ha). Ošetrenie prípravkom Algedi patrí ekonomicky k veľmi zaujímavým spôsobom ochrany porastov proti burinám. Algedi pôsobí proti širokému spektru burín v obilninách vrátane lipkavca a pichliača roľného.

Agritox 50 SL (MCPA)

rastový herbicíd na ošetrenie obilnín, veľmi vhodný do kombinácií inými partnermi, dávka 1,5l/ha.Tento klasický herbicíd účinkuje okrem iných burín aj proti pichliaču roľnému.

Aliberon (tribenuron-methyl)

širokospektrálny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču, registrovaný bude v maximálnej dávke 20 g/ha. Tento prípravok sa nám javí aj ako vhodný partner do jesenných aplikácií proti výmrvu repky v obilninách.

Toluron (chlorotoluron 500 g/l)

herbicíd na ničenie metličky, psiarky a dvojklíčnolistových burín v obilninách. Aplikácia preemergentne alebo postemergentne(na jeseň i na jar) v dávke 1,5 – 3,0 l/ha. Dávku prípravku pri postemergentnej aplikácii voľte podľa rastovej fázy metličky obyčajnej nasledovne:

Vývojová fáza

metličky obyčajnej

Dávka prípravku(l/ha)
1-2 listy 1,5
3-5 listov 2
viac ako 5 listov 2,5-3

 Duke (fenoxaprop -P-ethyl +safener)

herbicídny prípravok určený hlavne na ničenie metličky, psiarky, ale hlavne ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v porastoch pšenice, raže a jačmeňa, dávka 0,8 až 1,0l/ha. Optimálne pôsobí ak sú burinné trávy v čase aplikácie vo fáze 3 listov až 1,5 kolienka.

Retacel Extra (CCC)

rastový regulátor určený na podporu odnožovania obilnín ako i na skrátenie internódií, a tým aj na zvýšenie odolnosti voči poliehaniu porastov, dávka 1,0 až 1,5 l/ha podľa jednotlivých plodín. aplikujeme ho spolu s jarným ošetrením proti burinám. Prípravok podľa termínu použitia podporuje odnožovanie, resp. skracuje internódiá stebiel, čím zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Morfal  (trinexapac-ethyl)

rastový a vývojový regulátor určený na ošetrovanie všetkých druhov obilnín a repky ozimnej proti poliehaniu a na skrátenie stebla. Prípravok je veľmi rýchlo po aplikácii prepravený do meristematických pletív, kde spôsobí zabrzdenie predlžovania stonkových internódií, dávka podľa plodiny a rastovej fázy od 0,4l/ha do 1,0 l/ha.

Ranfor (ethephon)

rastový regulátor pôsobiaci prostredníctvom etylénu, ktorý vzniká pri rozklade ethephonu v rastline, spôsobuje vyššiu syntézu celulózy a lignínu, čím sa posilňuje steblo a porast nepolieha, použiteľný je vo všetkých druhoch obilinín okrem ovsa, dávka 0,5l/ha až 1,0 l/ha podľa jednotlivých plodín a rastovej fázy.

Dôležitým doplnkom výživy sa javí použitie tekutého hnojiva Thiomax Mn, ktorý významným spôsobom doplňuje výživu sírou v dobe jej nedostatku v prvých fázach vegetácie skoro na jar, kedy je ešte síra z pôdy fyziologicky neprístupná. Dávka sa pohybuje od 2,0 do 3,0 l/ha. Tiež odporúčame použiť aj tekuté hnojivo Wuxal Mikroplant  v dávke 1,0 – 2,0 l/ha na podporu rastu a celkovej kondície porastov.

Firma Agro Aliance SK pevne verí, že pri použití jej prípravkov budete s výsledkom spokojní.