Pre repku bez burín

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jesene až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky.  Pre postemergentné aplikácie Vám ponúkame herbicíd Barca 334 SL, zmiešaný prípravok na báze dvoch veľmi známych, osvedčených a rokmi preverených účinných látok.

Novo registrovaný herbicíd – Barca 334 SL

Prerastené buriny v repke bezpečne odstráni širokospektrálny selektívny herbicíd Barca 334 SL (267 g/l clopyralid + 67 g/l picloram), ktorý pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a stonky. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu, následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácie) a v priebehu 3-4 týždňov prichádza postupne k likvidácií citlivých burín. Prvé symptómy poškodenia sú viditeľné za optimálnych podmienok cca za 3-6 dní po aplikácií. Obe účinné látky majú podobný spôsob ako pohybu v rastline, tak i účinku. Následne sú translokované akropetálne i bazipetálne.

Aktívny rast burín

Pre spoľahlivý odburiňujúci účinok je nutné, aby buriny boli v štádiu aktívneho rastu. To znamená aby priemerné denné teploty dosahovali počas niekoľkých dní priemerne 10-12°C. Za takýchto priaznivých podmienok sú účinné látky rozvádzané po celej rastline, vrátane do koreňového systému. Prípravok je možné aplikovať tak ako na jeseň, ale najmä na jar po obnovení vegetácie po zime.

Jesenné aplikácie

Pre jesenné aplikácie je registrovaná dávka 0,2 l/ha. Pri tejto dávke sú citlivými burinami: mrlík biely, ruman roľný, pichliač roľný v prízemných ružiciach do 10 cm výšky. Herbicíd Barca 334 SL je možné aplikovať od vytvorenia 1. páru pravých listov repky olejnej (BBCH 13).

Jarná aplikácia

Odporúčaná aplikačná dávka na jar je 0,35 l/ha, pretože v tomto termíne ošetrenia je väčšina burín vo vyššej rastovej fáze, niekedy sú buriny dokonca aj prerastené. Citlivé druhy burín pri tejto dávke sú: mrlík biely, pichliač roľný, rumančekovité buriny, zemedym lekársky, mlieč roľný, lipkavec obyčajný, pupenec roľný … Menej citlivé buriny sú fialka roľná, hluchavky. Ošetrenie je možné urobiť až do fázy začiatok vetvenia repky (BBCH 31). Pre jarnú aplikáciu je registrovaná aj znížená dávka 0,25 l/ha, pri tejto dávke je ale účinnosť na niektoré významné odolné buriny znížená.

Prvé príznaky poškodenia rumančekovitých burín po aplikácii herbicídu Barca 334 SL

Odporúčania pre jesennú aplikáciu herbicídu Barca 334 SL

Na jeseň Vám odporúčame ošetrovať porasty repiek herbicídom Barca 334 SL hneď, ako náhle buriny vzídu a repka má aspoň 3 pravé listy. Pre spoľahlivú účinnosť je dôležité, aby teploty po aplikácii boli ešte minimálne 1 týždeň nad 10 °C a účinné látky mohli byť v burinách rozvádzané. Dávku 0,2 l/ha aplikujeme spolu s 200-300 l/ha vody. Dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinok herbicídu.

Aby sa dosiahol čo najlepší účinok odburinenia porastu, odporúčame Vám zaradiť postemergentný herbicíd Barca 334 SL do systému ošetrovania v dvoch aplikáciách:

Ako prvý aplikujte pred sejbou herbicíd Devrinol 45 F v dávke 2,0 – 2,5 l/ha v TM kombinácii s biologickým prípravkom na bázy spór húb Coniothyrium minitans (biopreparát proti sklerocíniovej hnilobe) s plytkým zapravením. A ako následnú aplikáciu použite v čase vytvorenia 3 pravých listov repky herbicíd Barca 334 SL v dávke 0,2 l/ha.

Alebo po sejbe aplikujte niektorý z metazachlórov v dávke 1,2 – 2,0 l/ha (podľa obsahu tejto účinnej látky v 1 l prípravku) a opäť následne aplikujte v čase vytvorenia pravých lístkov repky herbicíd Barca 334 SL v dávke 0,2 l/ha.

Pretože jesenné obdobie je veľmi náročné na zvládnutie všetkých vstupov do porastu, použite herbicíd Barca 334 SL v TM zmesiach a tým znížite počet prejazdov cez porasty. Prípravok je miešateľný s registrovanými insekticídmi (napr. Delta 50 EW, Scatto), graminicídmi (napr. Rango Super) a listovými hnojivami (napr. Boronia, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn, Wuxal Sulfur).