Pre repku bez burín – Barca 334 SL

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jari až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou so základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky. Všetci máme ešte v živej pamäti jeseň minulého roku, kedy nás potrápilo sucho. Preto bolo veľa porastov repky ošetrovaná len tzv. „základnou“ variantou. Mnoho porastov bolo pred zimou medzerovitých a lacnejšie varianty ošetrenia budú pravdepodobne na jar zaburinené bežnými aj odolnými burinami.

S prichádzajúcou jarou bude stáť mnoho agronómov pred rozhodnutím ako ošetriť porasty repiek proti burinám, ktoré prežili pomerne miernu zimu. V minulých rokoch bolo možné použiť tzv. „záchranné brzdy“, tj. aplikovať totálny herbicíd na báze glyfosátu pred zberom a vyčistiť tak pole pre zber kombajnom. Postupne sa však použitie totálneho herbicídu obmedzuje, a preto je potrebné starostlivo vyčistiť repkové polia od burín už na jar. Venujte preto prosím zvýšenú pozornosť jarnej inventarizácií porastov repky olejnej a včas zasiahnite proti burinám.

Novo registrovaný herbicíd – Barca 334 SL

Prerastené buriny v repke bezpečne odstráni širokospektrálny selektívny herbicíd Barca 334 SL (267 g/l clopyralid + 67 g/l picloram), ktorý pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a stonky. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu, následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácie) a v priebehu 3-4 týždňov prichádza postupne k likvidácií citlivých burín. Prvé symptómy poškodenia sú viditeľné za optimálnych podmienok cca za 3-6 dní po aplikácií. Obe účinné látky majú podobný spôsob ako pohybu v rastline, tak i účinku. Následne sú translokované akropetálne i bazipetálne.

Prvé príznaky poškodenia rumančekovitých burín po aplikácii herbicídu Barca 334 SL

Aktívny rast burín

Pre spoľahlivý odburiňujúci účinok je nutné, aby buriny boli v štádiu aktívneho rastu. To znamená aby priemerné denné teploty dosahovali počas niekoľkých dní priemerne 10-12°C. Za takýchto priaznivých podmienok sú účinné látky rozvádzané po celej rastline, vrátane do koreňového systému. Prípravok je možné aplikovať tak ako na jeseň, ale najmä na jar po obnovení vegetácie po zime.

Jarná aplikácia

Odporúčaná aplikačná dávka na jar je 0,35 l/ha, pretože v tomto termíne ošetrenia je väčšina burín vo vyššej rastovej fáze, niekedy sú buriny dokonca aj prerastené. Citlivé druhy burín pri tejto dávke sú: mrlík biely, pichliač roľný, rumančekovité buriny, zemedym lekársky, mlieč roľný, lipkavec obyčajný, pupenec roľný … Menej citlivé buriny sú fialka roľná, hluchavky. Ošetrenie je možné urobiť až do fázy začiatok vetvenia repky (BBCH 31). Pre jarnú aplikáciu je registrovaná aj znížená dávka 0,25 l/ha, pri tejto dávke je ale znížená účinnosť na niektoré významné odolné buriny.

Jesenné aplikácie

Pre jesenné aplikácie je registrovaná dávka 0,2 l/ha. Pri tejto dávke sú citlivými burinami: mrlík biely, ruman roľný, pichliač roľný v prízemných ružiciach do 10 cm výšky. Herbicíd Barca 334 SL je možné aplikovať od vytvorenia 1. páru pravých listov repky olejky (BBCH 13).

Odporučenie pre aplikáciu herbicídu Barca 334 SL

Na jar Vám odporúčame ošetrovať porasty repiek herbicídom Barca 334 SL ihneď, ako buriny začnú po zime rásť a teploty stúpnu nad 10°C. Na prerastené buriny aplikujte dávku 0,35 l/ha spolu s 200-300 l/ha vody. Dážď 1 hodinu po aplikácií už neznižuje účinok herbicídu.

Jarné obdobie je veľmi náročné na zvládnutie všetkých vstupov do porastu, a preto použite herbicíd Barca 334 SL v TM zmesiach a tým znížite počet prejazdov cez porasty. Prípravok je miešateľný s registrovanými fungicídmi (napr. Ornament 250 EW, Chamane), insekticídmi (napr. Delta 50 EW, Pirat, Scatto), graminicídmi (napr. Rango Super) a listovými hnojivami (napr. Boronia, Wuxal Oilseed, Thiomax Mn, Wuxal Sulfur). Možná je aj spoločná aplikácia s tekutým hnojivom DAM 390.