Ponúka pre marec

Dobrý deň,

aj na začiatku marca nám dovoľte ponúknuť Vám niekoľko informácií v rámci ochrany základných plodín prípravkami z nášho portfólia osvedčených a širokou praxou vyskúšaných produktov.

OBILNINY

Agritox 50 SL (MCPA )

rastový herbicíd na ošetrenie obilnín, veľmi vhodný do kombinácií inými partnermi, dávka 1,5l/ha

Algedi (tritosulfuron + dicamba)

kombinovaný systémový herbicíd určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných i jarných obilninách, dávka 0,2 kg/ha, na zlepšenie účinnosti použite zmáčadlo Gondor (0,25 l/ha)

Celstar750 SL (CCC)

rastový regulátor určený na podporu odnožovania obilnín ako i na skrátenie internódií, a tým aj na zvýšenie odolnosti voči poliehaniu porastov, dávka 1,0 až 1,5 l/ha podľa jednotlivých plodín

Duke ( fenoxaprop -P-ethyl +safener)

herbicídny prípravok určený hlavne na ničenie metličky, psiarky, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v porastoch pšenice, raže a jačmeňa, dávka 0,8 až 1,0l/ha

Proteg  (trinexapac-ethyl)

rastový a vývojový regulátor určený na ošetrovanie všetkých druhov obilnín a repky ozimnej proti poliehaniu a na skrátenie stebla, prípravok je veľmi rýchlo po aplikácii prepravený do meristematických pletív, kde spôsobí zabrzdenie predlžovania stonkových internódií, dávka podľa plodiny a rastovej fázy od 0,4l/ha do1,0 l/ha

Ranfor (ethephon)

rastový regulátor pôsobiaci prostredníctvom etylénu, ktorý vzniká pri rozklade ethephonu v rastline, spôsobuje vyššiu syntézu celulózy a lignínu, čím sa posilňuje steblo a porast nepolieha, použiteľný je vo všetkých druhoch obilnín okrem ovsa, dávka 0,5l/ha až 1,0 l/ha podľa jednotlivých plodín a rastovej fázy

Sportak  EW (prochloraz)

fungicíd s osvedčenou účinnou látkou určený na ošetrovanie proti širokému spektru chorôb obilnín, hlavne proti stéblolamu a septoriózam v pšenici a raži a proti škvrnitostiam v jačmeňoch, vhodný do kombinácií s inými fungicídmi (napr. Tebuflex 500, Chamane), dávka 1,0 l/ha

Tebuflex 500 (tebuconazole)

systémový fungicíd na báze osvedčenej účinnej látky použiteľný v obilninách i ozimnej repke proti širokému spektru chorôb, vrátane fuzarióz,  veľmi vhodný partner do kombinácií (napr.  Chamane

Sportak EW), najvyššia koncentrácia účinnej látky zo všetkých fungicídov na tejto báze (tebuconazole), dávka 0,5 l/ha

Chamane (azoxystrobin)

systémový fungicíd použiteľný vo veľmi širokom spektre plodín, ale hlavne v obilninách a repke, fungicíd má dlhodobý účinok, vhodný partner do TM kombinácií (napr. Tebuflex 500, Sportak EW),

dávka 1,0 l/ha

V listovej výžive nezabudnite na osvedčené listové hnojivá z rady Wuxalov, podrobnosti o ich použití nájdete v špeciálnom prospekte ako i u našich agronómov, tiež na doplnenie mangánu odporúčame Fixu Mn, dávka 1,0 až 2,0 l/ha a na doplnenie medi Alicuprin, dávka 0,2 až 0,5 l/ha

VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Sportak EW + Tebuflex 500

Chamane + Tebuflex 500

Včasná aplikácia herbicídu Algedi vyrieši všetky dvojklíčnolistové buriny.

KUKURICA

Algedi (tritosulfuron + dicamba)

kombinovaný systémový herbicíd určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača, vhodný partner do rôznych kombinácií (Logano, Nicoflex, Monsoon), dávka 0,2 kg/ha

Metolaflex (s-metolachlor),pre a i-postemergentný herbicíd hlavne určený na ničenie prosovitých tráv v kukurici a i ných plodinách (napr. strukoviny, slnečnica, cukrová repa), dávka 1,25 l/ha

Nicoflex (nicosulfuron)

postemergentný herbicíd v modernej OD formulácii určený na ničenie jedno i dvojklíčnolistových burín v kukurici, možné kombinácie s našimi prípravkami Logano a Monsoon, dávka 0,75 až 1,50 l/ha

Logano (mesotrione)

postemergentný herbicíd určený na likvidáciu jednoročných dvojklíčnolistových burín v porastoch kukurice, vhodný partner do rôznych kombinácií (Nicoflex, Monsoon), dávka 1,00 l/ha

Monsoon (foramsulfuron)

širokospektrálny herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových burín a tráv vrátane pýru plazivého, vhodný hlavne do kombinácie s prípravkom Algedi a Logano, dávka 2,0 l/ha

Odporúčame použitie mikroganulovaného hnojiva  Microstar PZ pri sejbe kukurice, ktoré umožňuje rýchly štart porastu i vysokú zásobenosť fosforom počas vegetácie, v prípade záujmu sme Vám schopní v cene hnojiva pri podpise viacročnej zmluvy dodať aj aplikátor

VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Algedi + Monsoon

Logano + Nicoflex

REPKA OZIMNÁ

Barca 334 SL (clopyralid + picloram)

herbicíd určený na aplikáciu v ozimnej i jarnej repke proti jednoročným i vytrvalým dvojklíčnolistovým burinám, pre lepšiu účinnosť použite zmáčadlo Gondor v dávke 0,25 l/ha, dávka 0,25 až 0,35 l/ ha – výborná cena 2021

Apiflex (acetamipirid)

vysoko účinný insekticíd proti šešuľovým škodcom v repke, využiteľný aj v iných plodinách (zemiaky, rajčiny, jablone), dávka 0,2 l/ha, kombinujte s insekticídom Scatto (0,2 l/ha) alebo Delta EW 50 (dávka 0,15 l/ha)

Delta EW 50 (deltametrin)

insekticíd modernej formulácie určený na ničenie prakticky všetkých škodcov vyskytujúcich sa v ozimnej a jarnej repke, dávka 0,15 l / ha,  vhodný do kombinácie s Apiflexom

Scatto (deltametrin)

insekticíd s kontaktným a požerovým účinkom použiteľný okrem repky v širokom spektre plodín a zeleniny, v repke dávka 0,2 l/ha, veľmi cenovo zaujímavé riešenie, možnosť kombinácie s prípravkom Apiflex

Tebuflex 500 (tebuconazole)

systémový fungicíd na báze osvedčenej účinnej látky použiteľný v ozimnej repke i obilninách proti širokému spektru chorôb, veľmi vhodný partner do kombinácií, najvyššia koncentrácia účinnej látky zo všetkých fungicídov na tejto báze (tebuconazole), v repke účinkuje proti černi, fómovej hnilobe, cylindrosporióze a iným chorobám vyskytujúcich sa v repke, dávka 0,5 l/ha

Chamane (azoxystrobin)

systémový fungicíd použiteľný vo veľmi širokom spektre plodín, ale hlavne v obilninách a repke, fungicíd má dlhodobý účinok, vhodný partner do TM kombinácií (napr. Tebuflex 500), v repke účinkuje proti černi a bielej hnilobe, dávka 1,0 l/ha

S listovej výživy odporúčame použiť špičkové hnojivo Wuxal Boron Plus, Wuxal Oilseed, Wuxal Sulfur, Thiomax Mn, presné popisy a dávkovanie sú uvedené v našich špeciálnych prospektoch, resp. v listovke repky ozimnej

 VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÝ BALÍČEK

Apiflex + Scatto