21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi burinami, .minimálne do tej doby, než sú kultúrne plodiny schopné konkurovať burinám, t.j. než majú vytvorenú dostatočnú listovú plochu, zaručujúcu jednak príjem slnečných lúčov, a tým i výkonnú fotosyntézu, ale tiež mohutný koreňový systém, ktorý zaistí  dostatok vody a živín. Toto kritické obdobie je v závislosti na klimatických podmienkach rôzne dlhé a líši sa rok od roku. Agronóm však potrebuje mať istotu, aby mal plochy v bezburinnom stave do plného zapojenia porastov a ešte lepšie o niekoľko týždňov dlhšie, nie  však s obmedzením osevu následných plodín, ktoré bude po zbere vysievať na jeseň. Pokračovať →

13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili rad významných noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch a školeniach, ktoré už prebiehajú alebo prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o týchto novinkách získate jednak u našich regionálnych obchodných zástupcov, tak i tu, na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach  ako  racionálne  a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovať →

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín

Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Pokračovať →

31. januára 2018

Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili množstvo noviniek v našom sortimente prípravkov na ochranu rastlín a listových hnojív.

Pokračovať →