13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili rad významných noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch a školeniach, ktoré už prebiehajú alebo prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o týchto novinkách získate jednak u našich regionálnych obchodných zástupcov, tak i tu, na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach  ako  racionálne  a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovať →

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín

Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Pokračovať →

31. januára 2018

Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili množstvo noviniek v našom sortimente prípravkov na ochranu rastlín a listových hnojív.

Pokračovať →