12. augusta 2020

Pre repku bez burín

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jesene až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky.  Pre postemergentné aplikácie Vám ponúkame herbicíd Barca 334 SL, zmiešaný prípravok na báze dvoch veľmi známych, osvedčených a rokmi preverených účinných látok. Pokračovať →

24. júna 2019

Komplexná herbicídna ochrana obilnín – novinka od AA SK herbicíd Mertil

V posledných rokoch si značnú obľubu získalo jesenné komplexné ošetrenie proti burinám, a to ako jednoklíčnolistovým, tak aj dvojklíčnolistovým. Agronómi na mnohých miestach republiky zároveň musia riešiť problematiku rezistencie metličky na sulfonylmočoviny. A v niektorých špecifických regiónoch k tomu naviac pristupuje otázka likvidácie psiarky poľnej. Pokračovať →

21. marca 2019

Pre repku bez burín – Barca 334 SL

Porasty je nutné zabezpečiť čisté od jari až do zberu

Odstránenie konkurencie burín voči pestovanej plodine je jednou so základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, ako aj ozimnej repky. Všetci máme ešte v živej pamäti jeseň minulého roku, kedy nás potrápilo sucho. Preto bolo veľa porastov repky ošetrovaná len tzv. „základnou“ variantou. Mnoho porastov bolo pred zimou medzerovitých a lacnejšie varianty ošetrenia budú pravdepodobne na jar zaburinené bežnými aj odolnými burinami. Pokračovať →

21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi burinami, .minimálne do tej doby, než sú kultúrne plodiny schopné konkurovať burinám, t.j. než majú vytvorenú dostatočnú listovú plochu, zaručujúcu jednak príjem slnečných lúčov, a tým i výkonnú fotosyntézu, ale tiež mohutný koreňový systém, ktorý zaistí  dostatok vody a živín. Toto kritické obdobie je v závislosti na klimatických podmienkach rôzne dlhé a líši sa rok od roku. Agronóm však potrebuje mať istotu, aby mal plochy v bezburinnom stave do plného zapojenia porastov a ešte lepšie o niekoľko týždňov dlhšie, nie  však s obmedzením osevu následných plodín, ktoré bude po zbere vysievať na jeseň. Pokračovať →

13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili rad významných noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch a školeniach, ktoré už prebiehajú alebo prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o týchto novinkách získate jednak u našich regionálnych obchodných zástupcov, tak i tu, na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach  ako  racionálne  a ekonomicky používať nami dodávané produkty. Pokračovať →