Novinky v sortimente pre rok 2021

Dobrý deň,

dovoľte mi zapriať Vám v novom roku veľa zdravia a spokojnosti.

Chceme Vám v roku 2021 postupne predstavovať naše nové prípravky a dostupné riešenia v ochrane rastlín, a tým byť nápomocní pri Vašich rozhodnutiach. V tomto liste Vám  stručne predstavíme naše novinky pre rok 2021.

OBILNINY

 Algedi (tritosulfuron + dicamba)

kombinovaný systémový herbicíd určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných i jarných obilninách

Sportak  EW (prochloraz)

fungicíd s osvedčenou účinnou látkou určený na ošetrovanie proti širokému spektru chorôb ozimín

Tebuflex 500 (tebuconazole)

systémový fungicíd na báze osvedčenej účinnej látky použiteľný v obilninách i ozimnej repke proti širokému spektru chorôb, veľmi vhodný partner do kombinácií, najvyššia koncentrácia účinnej látky zo všetkých fungicídov na tejto báze (tebuconazole)

Chamane (azoxystrobin)

systémový fungicíd použiteľný vo veľmi širokom spektre plodín, ale hlavne v obilninách a repke, fungicíd má dlhodobý účinok, vhodný partner do TM kombinácií

VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Sportak EW + Tebuflex 500

Chamane + Tebuflex 500

KUKURICA

Algedi (tritosulfuron + dicamba)

kombinovaný systémový herbicíd určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača, vhodný partner do rôznych kombinácií (Logano, Nicoflex OD, Monsoon)

Metolaflex (S-metolachlor)

pre a i-postemergentný herbicíd hlavne určený na ničenie prosovitých tráv v kukurici aj iných plodinách (napr. strukoviny, slnečnica, cukrová repa)

Nicoflex (nicosulfuron)

postemergentný herbicíd v modernej OD formulácii určený na ničenie jedno i dvojklíčnolistových burín v kukurici

Logano (mesotrione)

postemergentný herbicíd určený na likvidáciu jednoročných dvojklíčnolistových burín v porastoch kukurice, vhodný partner do rôznych kombinácií (Nicoflex, Monsoon)

Odporúčame použitie mikroganulovaného hnojiva  Microstar PZ pri sejbe kukurice,ktoré umožňuje rýchly štart porastu i vysokú zásobenosť fosforom počas vegetácie

VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Algedi + Monsoon

Logano + Nicoflex

REPKA OZIMNÁ

Apiflex 200 SE (acetamiprid)

vysoko účinný insekticíd proti šešuľovým škodcom v repke, využiteľný aj v iných plodinách (zemiaky, rajčiny, jablone)

Tebuflex 500 (tebuconazole)

systémový fungicíd na báze osvedčenej účinnej látky použiteľný v ozimnej repke i obilninách proti širokému spektru chorôb, veľmi vhodný partner do kombinácií, najvyššia koncentrácia účinnej látky zo všetkých fungicídov na tejto báze (tebuconazole)

Chamane (azoxystrobin)

systémový fungicíd použiteľný vo veľmi širokom spektre plodín, ale hlavne v repke a obilninách , fungicíd má dlhodobý účinok, vhodný partne do TM kombinácií

VYUŽITE NAŠE CENOVO ZVÝHODNENÉ BALÍČKY

Apiflex 200 SE + Scatto

CUKROVÁ REPA

Mercury (difenoconazole + fenpropidin)

vysoko účinný kombinovaný fungicíd proti širokému spektru chorôb v repe, možná kombinácia s Cu hnojivom Alicuprin

Permuson Pro (dimethenamid-P + quinmerac)

selektívny herbicíd pôsobiaci na jednoročné dvojklíčnolistové buriny v skorých rastových štádiách

v repe, vhodný partner do aplikačných sledov

Tandem Stefes FL (phenmediphan + ethofumesate)

selektívny herbicíd s použitím aj v skorých rastových fázach repy  (T1 – T3) s vynikajúcim účinkom na široké spektrum burín

Betaflex, Shiro (triflusulfuron–methyl)

identické postemergentné herbicídy určené na ničenie dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe