HALVETIC – NOVÁ GENERÁCIA GLYFOSÁTU

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je ambiciózny program Európskej únie, ktorého cieľom je zelená transformácia Európskeho hospodárstva pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Neoddeliteľnou súčasťou zelenej dohody je aj stratégia „Z farmy na stôl“, ktorá okrem iného obsahuje aj úlohu znížiť používanie pesticídov a hnojív a predaj antimikrobiálnych látok na polovicu. Dosiahnutie tohto cieľa Európska komisia aktuálne stanovila do roku 2030.

Jedno z možných riešení, ktoré pomôže pri plnení tejto náročnej úlohy, je zníženie obsahu účinných látok v používaných pesticídoch. Výrobná skupina CIECH Sarzyna uvádza na trh inovatívny prípravok na ochranu rastlín s technológiou BGT® („Better Glyphosate Technology”), ktorá umožňuje znížiť dávku účinnej látky (glyfosát) na hektár o polovicu pri zachovaní rovnakej účinnosti. Ide o prvú takúto významnú inováciu glyfosátových prípravkov za posledných 45 rokov. Tento unikátny prípravok bude na trh v SR dodávať spoločnosť Agro Aliance SK.

Revolučná BGT® technológia. Technológia BGT® predstavuje pokrokové spojenie systému adjuvantov (pomocných látok) a ďalších prísad v jednom výrobku zaisťujúcich plnú funkčnosť glyfosátu. Jedinečná kombinácia všetkých kľúčových komponentov uľahčuje prípravu postrekovej kvapaliny a prispieva ku zvýšeniu množstva účinnej látky zachytenej na povrchu rastliny. Vytvárajú sa tak priaznivé podmienky pre prenikanie účinnej látky do rastliny a jej presun na miesto pôsobenia. Vďaka tomu prípravok Halvetic umožňuje výrazne znížiť dávku glyfosátu na hektár v porovnaní s konkurenčnými výrobkami bez toho, aby bola znížená jeho účinnosť.

Ako funguje Halvetic? Glyfosát je vstrebávaný zelenými časťami rastlín, listami, výhonkami a dokonca i nezdrevnatenou kôrou. Systémovo je rozvádzaný po celej rastline, dostáva sa aj do podzemných častí a spôsobuje ich odumieranie. Medzi prvé príznaky pôsobenia tohto herbicídu patrí žltnutie a vädnutie rastlín, ktoré je viditeľné po 7 až 10 dňoch od aplikácie. K úplnému odumretiu dochádza približne po 3 týždňoch. Intenzívne slnečné žiarenie, primeraná vlhkosť a teplota sú faktory, ktoré bežne urýchľujú rast rastlín. V prípade použitia prípravku s obsahom glyfosátu takéto podmienky podporujú a urýchľujú jeho účinok.

Výhody aplikácie Halveticu

-zníženie dávky účinnej látky na hektár o polovicu pri zachovaní poľnej účinnosti (rovnaká dávka hotového prípravku porovnateľná so štandardným prípravkom obsahujúcim 360 g/l).

-zníženie negatívneho vplyvu herbicídu na životné prostredie podľa predpokladov Zelenej dohody a stratégie Z farmy na stôl.

-patentovaná technológia BGT® bola komplexne testovaná v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach v Európe i vo svete.

-zabudovaný systém zvlhčovačov, protipenivých látok a síranu amónneho umožňuje účinnú aplikáciu prípravku bez pridávania ďalších pomocných látok, čo poľnohospodárom zjednodušuje prácu.

Registrované použitie:

Kukurica: prípravok je určený na preemergentné použitie pred vzídením kukurice na skôr vzídené buriny.

Dávka: 1,5 – 3 l/ha, objem vody: 100-300 l/ha

Nepoľnohospodárska pôda: používa sa na odstránenie nežiadúcej vegetácie na skladovacích plochách, dvoroch, popri diaľniciach a cestných komunikáciách.

Dávka: 4 – 6 l/ha, objem vody: 100-300 l/ha

Prípravok aplikujte od mája do októbra na aktívne rastúce buriny.

Strnisko: prípravok sa aplikuje od júla do októbra na buriny, ktoré sú minimálne v štádiu dvoch pravých listov. Z dôvodu zabezpečenia optimálnej účinnosti na trváce buriny na strniskách je potrebné dodržať minimálny interval 3 dni medzi aplikáciou prípravku a kultiváciou, prípadne sejbou alebo výsadbou následných plodín.

Dávka: 2,5 – 4 l/ha, objem vody: 100-300 l/ha

Jadroviny (jabloň, hruška): prípravok sa aplikuje v medziradí od apríla do júla na aktívne rastúce buriny. Je nutné sa vyvarovať kontaktu prípravku so stromami.

Dávka: 4 – 6 l/ha, objem vody: 100-300 l/ha

Maximálny počet aplikácií prípravku je 1 krát za rok

Rastová fáza burín pri aplikácii: proti trvácim burinám sa prípravok aplikuje v čase ich aktívneho rastu, najneskôr do kvitnutia. Proti pýru plazivému sa ošetruje na začiatku odnožovania a rastu nových odnoží, keď rastliny majú 4-5 listov, každý s dĺžkou 10-15 cm. Proti jednoročným trávam sa ošetruje v období, keď majú listy dĺžku najmenej 5 cm, proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, keď majú vyvinuté najmenej 2 pravé listy.

Prípravok neúčinkuje na buriny, ktoré vzídu až po ošetrení.

Následné plodiny: Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Kultivácia sejba alebo výsadba sa realizuje najskôr 2 dni po aplikácii na jednoročné buriny a najskôr 5 dní po aplikácii na vytrvalé buriny.

Spoločnosť Agro Aliance SK je presvedčená, že uvedením prípravku HALVETIC na trh pomôže slovenským poľnohospodárom pri napĺňaní záväzkov plynúcich z Európskej zelenej dohody a prispeje k ekologizácii poľnohospodárskej výroby na Slovensku.