Efektívne proti chorobám obilnín a repky

V reakcii na pokračujúci trend rušenia ďalších fungicídnych účinných látok spoločnosť AGRO ALIANCE v roku 2023 prináša na trh dva nové prípravky obsahujúce osvedčené účinné látky, ktoré sú zatiaľ mimo „pásma zostupu“(prothiokonazol a boscalid). Ponúkame tak vhodných partnerov do kombinácií so staršími prípravkami z nášho portfólia obsahujúcimi azoxystrobin a tebukonazol.

 Vhodnou kombináciou týchto prípravkov získate komplexné riešenia proti širokému spektru chorôb. Vďaka možnosti individuálneho nastavenia dávky jednotlivých účinných látok, ošetríte vaše porasty podľa skutočnej potreby. Šetríte tým nielen finančné náklady, ale aj životné prostredie, keďže aplikujete len to čo je nevyhnutné s ohľadom na stav porastov a priebeh počasia. V ďalšej časti prinášame stručnú charakteristiku fungicídov, určených na ošetrenie porastov obilnín a repky, z portfólia spoločnosti AGRO ALIANCE.

PROBUS (250 g/l prothiokonazol )

Prípravok Probus je prvou novinkou. Obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Prothioconazole na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov (hrdza pšeničná, septorióza plevová, fuzariózy klasov, v repke biela hniloba) a dlhú dobu trvania účinku. Dávka 8,0 l/ha(repka 0,7 l/ha) s možnosťou použitia 2x za sezónu.

SHEPHERD SOLO (boscalid 500 g/l)

Druhou významnou novinkou je fungicídny prípravok Shepherd Solo. Je to systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín. Shepherd Solo zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, čím ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch a množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky. Registrované použitie: septorióza pšenice, hrdze, steblolam a hnedá škvrnitosť jačmeňa. Dávka 0,7 l/ha 1x za sezónu.  Vzhľadom na antirezistentnú stratégiu je nutné ho používať v TM kombináciach s ďalšími prípravkami(Chamane, Tebuflex, Protebo).

TEBUFLEX 500 (tebukonazol, 500 g/l)

Systémovo pôsobiaci fungicíd zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Vyznačuje sa preventívnou i kuratívnou účinnosťou proti širokému spektru hubových chorôb, predovšetkým klasových (fuzariózy a septórie v pšenici, fuzariózy a škvrnitosti v jačmeňoch). Aplikačná dávka je 0,5 l/ha. Tento fungicíd je registrovaný aj v repke proti širokému spektru chorôb.

CHAMANE (azoxystrobin, 250 g/l)

Širokospektrálny fungicíd zo skupiny strobilurínov s tzv. greenefektom a rozdielnym mechanizmom účinnosti oproti azolom. Má preventívny a kuratívny účinok. Zastavuje vývoj húb inhibíciou dýchania v mitochondriách. Spoľahlivo likviduje predovšetkým septórie (Septória plevová, Septória pšeničná…), múčnatku a hrdze. V jačmeni veľmi dobre pôsobí aj proti hnedej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. CHAMANE je registrovaný aj v repke, hrachu a vo vybraných druhoch zeleniny.

PROTEBO (prothiokonazol, 125 g/l + tebukonazol, 125 g/l)

Prípravok sme úspešne uviedli v minulom roku. Kombinácia vyššie uvedených účinných látok patrí k najžiadanejším na našom trhu. Vyznačuje sa veľmi širokým spektrom účinnosti proti hubovým patogénom, kedy sa obe účinné látky veľmi vhodne doplňujú. Prípravok je po aplikácii akropetálne distribuovaný v rastlinách, takže sú veľmi dobre chránené aj nezasiahnuté časti rastlín. Aplikačná dávka je 0,8 l/ha. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým pôsobením, pôsobí širokospektrálne a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok v porastoch, kde bol použitý. V repke je ho možné aplikovať proti všetkým štyrom najvýznamnejším chorobám v dávke 0,75 l/ha.

Na zvýšenie účinnosti a lepšieho prieniku účinných látok do ošetrovaných rastlín odporúčame aplikovať fungicídy so zmáčadlom SILWET GOLD v dávke 0,1 l/ha.

Pevne veríme, že použitie našich fungicídov vám pomôže udržať zdravé porasty a dopestovať kvalitnú produkciu. Bližšie informácie týkajúce sa praktického používania predstavených prípravkov vám poskytnú naši regionálni zástupcovia, alebo ich nájdete na stránke www.agroaliance.cz/sk

Ladislav Orságh, Agroaliance SK