21. februára 2019

Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi … Pokračovať

13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote. Pre tento rok sme … Pokračovať

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline.

27. februára 2018

Nový herbicíd DUKE bol zaregistrovaný

Duke je postrekový herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale.

31. januára 2018

Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote. Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili … Pokračovať