13. februára 2019

Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote. Pre tento rok sme … Pokračovať

3. apríla 2018

Opus Top – novinka v našom sortimente

Agro Aliance SK Vám ponúka obľúbenú kombináciu účinných látok triazol a morfolín pre ochranu Vašich porastov obilnín Opus Top je systémovo a kontaktne pôsobiaci fungicíd, ktorý je prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline.

27. februára 2018

Nový herbicíd DUKE bol zaregistrovaný

Duke je postrekový herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale.

31. januára 2018

Novinky v sezóne 2018

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance s.r.o. poďakoval za spoluprácu v roku 2017 a do nového roku 2018 poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote. Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili … Pokračovať

21. septembra 2017

DELFIN – Herbicíd do obilnín, ktorý hravo porazí všetky buriny

Odstránenie burín v porastoch obilnín patrí medzi základné ošetrenia v tejto u nás najpestovanejšej skupine plodín. Súčasná ponuka sortimentu herbicídov pre jesennú aplikáciu je veľmi široká, avšak popri účinnosti na buriny je potrebné brať do úvahy aj ďalšie charakteristiky prípravkov.