Ako proti láskavcom a ďalším burinám v cukrovej repe bez „Déčka“?

Tradičné pestovanie cukrovej repy sa v tomto roku stáva zložitejším, a to vďaka zákazu niektorých dlho používaných účinných látok. V roku 2020 skončili herbicídy na báze chloridazonu a desmediphamu (tzv. „Déčko“). Vyššie uvedené dve účinné látky sa na mnoho rokov stali neoddeliteľnou súčasťou postrekových sledov, ktoré bude nutné od tejto sezóny zmeniť a nahradiť novými.

Cieľom herbicídnej ochrany cukrovej repy s prípravkami firmy Agro Aliancie SK boli a sú „riešenia šité na mieru“ každému konkrétnemu porastu. Preto sme sa už v uplynulých dvoch rokoch pripravovali na túto skutočnosť (úbytok účinných látok) a na základe skúseností našich terénnych pracovníkov Vám môžeme odporučiť použitie prípravku PERMUSON PRO, ktorý obsahuje dve účinné látky (167 g.l-1 quinmerac a 333 g.l-1 dimethenamid-P). Obe účinné látky s prevažujúcim pôdnym účinkom sú poľnohospodárskej verejnosti dobre známe, ale vo vzájomnom „mixe“ sú na trhu repných herbicídov po prvý raz.

Quinmerac pôsobí ako systémový pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný ako koreňmi, tak aj nadzemnými časťami burín. Látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Účinná látka je prijímaná klíčiacimi burinami a spôsobuje ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení do fázy maximálne 1. pravého listu.

Dimethenamid-P je prijímaný predovšetkým prostredníctvom koleoptyle tráv, ďalej koreňmi i nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín pri klíčení a vzchádzaní. Táto účinná látka významne posilňuje účinok na jednoročné trávovité buriny, čím sa ušetrí minimálne 1 aplikácia klasického graminicídu. Ďalej má významný účinok na pakosty a láskavec.

PERMUSON PRO je účinný na  veroniky, ľuľok čierny, mak vlčí,  rumany, hluchavky, lipkavec obyčajný, pakosty, láskavec, ježatku, čiastočne aj na horčiaky i stavikrvy. Aplikuje sa postemergentne v troch následných delených aplikáciách (T1 – 0,3 l.ha-1 + T2 – 0,6 l.ha-1 + T3 – 0,6 l.ha-1), do celkovej dávky 1,5 l.ha-1 za sezónu, spolu v tank-mix zmesiach s ďalšími registrovanými herbicídmi do cukrovej repy na báze účinných látok phenmedipham (FENIFAN) ethofumesate (STEMAT SUPER), triflusulfuron (BETAFLEX) a metamitron (METAFOL 700 SC). Prípravok najlepšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Aplikácia sa vykonáva od plne vyvinutých klíčnych listov do 8 pravých listov cukrovej repy (BBCH 10-18), interval medzi aplikáciami je minimálne 7 dní. Buriny by mali byť maximálne do fázy 2 pravých listov (BBCH 12).

Betaflex s obsahom triflusulfuron-methylu vyniká účinnosťou aj na láskavce a plne sa uplatňuje v kombináciach v T1 až T3 aplikáciach.

K ďalším prípravkom účinkujúcim na láskavce patrí herbicíd BETAFLEX na báze osvedčenej účinnej látky triflusulfuron (486 g.kg-1), vhodný do kombinácií so všetkými repnými prípravkami. Zvyšuje účinnosť o láskavce, výmrv repky a slnečnice, rumančeky, horčiaky, lipkavec, hviezdicu, tetluchu, podslnečník, hluchavky, mak, zemedym (vedľajšia účinnosť), ľuľok. Okrem spoľahlivého účinku na celý rad burín má BETAFLEX veľa ďalších výhod. Prvou je nízka jednorázová dávka 30 g na hektár, pričom prípravok je možné aplikovať od rastovej fázy základ pravých listov repy do zapojenia porastu (BBCH 10-39).  Pri určovaní termínu sa riadime rastovou fázou burín a to od klíčnych lístkov do maximálne druhého páru pravých listov. K rozšíreniu spektra účinku na stredne odolné a odolné buriny je možné BETAFLEX v rámci aplikačného programu kombinovať s registrovanými prípravkami na báze účinných látok PMP (FENIFAN), ethofumesate (STEMAT SUPER), metamitron (METAFOL 700 SC), lenacil (VENZAR 500 SC), quinmerac a dimethenamid-P (PERMUSON PRO) v dávkach v súlade s návodom na ich použitie. V jednom roku možno BETAFLEX použiť maximálne 4 krát, po 30 g na hektár, čo predstavuje 120 g účinnej látky za sezónu. Minimálny interval medzi aplikáciami je 7 dní.

Tandem Stefes s obsahom PMP vyniká účinnosťou aj na mrlíky a používá sa v prvých aplikáciach.

Ďalšou novinkou v sortimente AGRO ALIANCE SK do cukrovej repy je  herbicíd TANDEM STEFES FL (ethofumesate 190 g.l-1 +  phenmedipham 200 g.l-1). Ide o rokmi overenú kombináciu týchto dvoch v repe často používaných účinných látok, ktorú uvádzame znovu na trh. Je to herbicíd so širokým spektrom pôsobenia, ktorý v sebe spája mechanizmus listového a pôdneho účinku. Prijímaný je klíčiacimi rastlinami, ich koreňmi a listami. Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok ethofumesatu. Pri opakovaných aplikáciách a vyšších dávkach vykazuje prípravok reziduálny účinok aj na jednoročné prosovité trávy, napr. ježatku a moháre v štádiu klíčiacich rastlín. Pri oneskorenom plečkovaní alebo pri jeho vynechaní sa prejaví aj reziduálny účinok na neskôr vzchádzajúce buriny. Prípravok odporúčame používať v systéme následných aplikácií, v dávkach 1,0 – 1,5 l.ha-1, v kombinácii s ďalšími registrovanými účinnými látkami (metamitron, triflusulfuron, quinmerac, dimetenamid-P) vždy na novú vlnu burín. Maximálna celková dávka je 4,25 l.ha-1 za sezónu.

Po doplnení portfólia o predstavené prípravky, ponúka spoločnosť AGRO ALIANCE SK pestovateľom cukrovej repy kompletný  sortiment účinných látok registrovaných na Slovensku. To umožňuje agronómom nájsť účinné a ekonomicky efektívne riešenia pre každý porast cukrovej repy. V tejto snahe sú, v prípade záujmu, naši regionálni zástupcovia pripravení, spolu s Vami, riešiť konkrétne problémy priamo na poli v porastoch cukrovej repy.

Ing. L. Orságh, AGRO ALIANCE SK