Vítěz nad chorobami obilnin – od stéblolamu až po braničnatky!

Vysokou a kvalitní produkci obilnin si dnes již nelze představit bez promyšlené a správně načasované aplikace fungicidů. Jejich současná nabídka je velice široká a obsahuje jak nové přípravky (ze skupiny SDHI), tak i přípravky starší, praxí dlouhodobě používané a ověřené. Přestože jsou na trhu již delší dobu, jejich účinnost proti houbovým chorobám je stále na vysoké úrovni a na straně druhé jsou i ekonomicky zajímavé, neboť cena ošetření na 1 hektar je velice příznivá (poměr cena/užitek).

Do této skupiny starších účinných látek patří i širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Tato účinná látka zastavuje vývoj patogena inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách – působí jako demethylační inhibitor (DMI). Fungicid ihned po aplikaci na list rychle proniká do pletiv rostlin, ale není rozváděn do neošetřených částí rostlin tj. má lokálně-systemický účinek. Jeho působení je protektivní a eradikativní.

Spektrum účinnosti prochlorazu je velice široké, výborně hubí plíseň sněžnou (Microdochium nivale), poskytuje vynikající ochranu proti komplexu chorob pat stébel, spolehlivě hubí R i W typ stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides), a to včetně kmenů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům. Dále je vysoce účinná proti oběma braničnatkám – pšeničné i plevové (Mycosphaerella graminicola a Stagonospora nodorum), dobře působí i proti stále více se šířící helmintosporióze pšenice – DTR (Drechslera tritici-repentis) a fuzariózám. Při časné aplikaci (BBCH 31-39) tlumí fuzariózy pat stébel, při pozdější aplikaci (BBCH 51-59) poskytuje dobrou ochranu proti klasovým fuzáriím a tlumí i celý komplex chorob klasů (Cladosporium spp.). V ječmeni navíc výborně hubí hnědou (Pyrenophora teres) a rhynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis) a dále pruhovitost ječnou (Drechslera graminea). Vykazuje však pouze částečný vedlejší účinek na padlí travní a rzi.

Cílem letošních časných aplikací fungicidů je ochrana před chorobami, které díky mírné zimě v porostech bez obtíží přežily.

Fungicid Sportak EW aplikujte v obilninách v dávce 1,0 l/ha v těchto termínech:

  • Proti komplexu chorob pat stébel – optimální termín ošetření je ve fázi BBCH 31-39 nebo nejpozději při prvních příznacích výskytu poškození rostlin. Aplikací v tomto období omezujeme i časné infekce padlí travního. Účinnost přípravku je významně posílena mírnými srážkami několik hodin až dní po aplikaci.
  • Proti braničnatkám a komplexu klasových chorob – při výskytu těchto chorob ošetřujeme zpravidla ve fázi BBCH 39-59. V pokusech byl prokázán příznivý vliv aplikace prochlorazu na snížení obsahu mykotoxinu DON v zrně jak při sólo aplikaci, tak i při společné aplikaci účinných látek prochloraz a tebukonazol (v pokusech ČZU Praha i v praxi se osvědčila TM kombinace 0,6 l Sportak EW + 0,6 l Ornament 250 EW).
  • Ošetření ječmenů proti skvrnitostem (hnědé a rhynchosporiové) se provádí v době výskytu chorob, zpravidla během sloupkování až do fáze počátku kvetení (BBCH 31-39).

Protože se jedná o lokálně-systemickou účinnou látku je pro spolehlivou účinnost nezbytně nutné aplikovat dostatečné množství postřikové jíchy, tj. 400-600 l/ha, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé listové plochy porostů obilnin.

Možné jsou i kombinace fungicidu Sportak EW s dalšími fungicidy, herbicidy, insekticidy, regulátory růstu, kapalným hnojivem DAM-390 a listovými hnojivy (Wuxal, Cerefol Multi, Thiomax Mn). Fungicid působí spolehlivě i při nižších teplotách.