Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“.

Tradiční pěstování cukrové řepy se v posledních dnech stává mnohem složitějším, a to díky zákazu některých dlouho používaných účinných látek. V roce 2020 skončily herbicidy na bázi chloridazonu a desmedifamu (tzv. „Déčko“). Výše uvedené 2 účinné látky se na mnoho let staly nedílnou součástí postřikových sledů, které ale bude nutno od této sezóny změnit a nahradit novými. Desmedifam byl používán zejména k postemergentnímu hubení laskavců a jeho výpadek v postřikových sledech by tak mohl znamenat určitou nesnáz při hubení tohoto plevele a způsobit citelný výpadek výnosu či zhoršit sklizňové práce.

Cílem herbicidní ochrany cukrové řepy s přípravky firmy Agro Aliance byly a jsou „řešení šitá na míru“ každému konkrétnímu porostu. Proto jsme se již v uplynulých dvou letech připravovali na tuto skutečnost (úbytek účinných látek) a na základě zkušeností našich terénních pracovníků Vám můžeme doporučit použití účinné látky dimethenamid-P, která má potenciál širokého používání v řepě. Jedná se jednak o dvousložkový herbicid Topkat, který obsahuje 167 g/l chinmeraku a 333 g/l dimethenamidu-P. Obě účinné látky s převažujícím „půdním“ účinkem jsou zemědělské veřejnosti velmi dobře známé, ale ve vzájemném „ready-mixu“ jsou na trhu řepných herbicidů poprvé.

Chinmerak působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Tato účinná látka významně posiluje účinek i na jednoleté trávovité plevele, čímž se ušetří minimálně 1 aplikace klasického graminicidu. Tato účinná látka se používá i k hubení kakostů a samozřejmě také k hubení laskavců.

Přípravek Topkat je registrován proti jednoletým dvouděložným plevelům a ježatce kuří noze, aplikuje se postemergentně ve třech následných dělených aplikacích (T1 – 0,3 l/ha + T2 – 0,6 l/ha + T3 – 0,6 l/ha – do celkové dávky 1,5 l/ha/sezónu) spolu v tank-mix směsích s dalšími registrovanými herbicidy do cukrovky na bázi účinných látek PMP, ethofumesát, triflusulfuron a metamitron. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Aplikace se provádí v růstové fázi cukrovky (BBCH 10-18), interval mezi aplikacemi je minimálně 7 dní. Plevele by měly být maximálně do fáze 2 pravých listů (BBCH 12).

Topkat a Outlook s obsahem dimethenamidu-P vynikají účinností mimo jiné i na laskavce a plně se uplatňují v herbicidních kombinacích v cukrové řepě.

Druhým herbicidem určeným do tank-mix směsí je jednosložkový Outlook s obsahem 720 g/l dimethenamidu-P. Před několika málo lety byl součástí postřikového sledu Flirt Nový + Outlook. A právě při používání tohoto sledu jsme vypozorovali velmi dobrou účinnost dimethenamidu-P na laskavce a kakosty. Nasazením tohoto herbicidu je možné tyto obtížně hubitelné plevele odstranit, a to zařazením Outlooku do postřikových sledů od 6. pravého listu cukrové řepy do celkového množství 0,9 l/ha, samozřejmě v kombinacích s dalšími registrovanými řepnými herbicidy.

Nasazení účinné látky dimethenamid-P do postřikových sledů, ať již v podobě Topkatu či Outlooku, spolehlivě laskavce zahubíte. Proto Vám doporučujeme, na základě zkušeností našich terénních specialistů – řepařů, výše 2 uvedené přípravky použít.

K dalším přípravkům účinkujícím na laskavce patří např. herbicid Shiro (triflusulfuron 486 g/kg) v granulované formulaci s dávkováním 20-30 g/ha, který je vhodný kombinovat se smáčedlem Gondor (50% lecitin).

Kromě přípravků na ochranu rostlin, firma Agro Aliance dodává i široký sortiment listových hnojiv s obsahem makro i mikroprvků (Alicuprin, Cigofol K, Gluconex Cu, N-Ergy Start, N-Ergy Tonus, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal Boron Plus, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal top P) a mikrogranulát Microstar PMX-NG určený pro hnojení pod patu při setí cukrovky.

Na závěr uvádíme příklad postřikového sledu:

Program hubení tetluchy kozího pysku, laskavců, rdesen, výdrolu řepky a trávovitých plevelů:

T1: Fenifan 2,5 l + Stemat Super 0,2 l + Topkat 0,3 l + Shiro 20 g + Gondor 0,2 l

T2: Fenifan 1,5 l + Tandem Stefes FL 1,0 l + Topkat 0,6 l + Target SC 1,0 l + Shiro 30 g + Gondor 0,2 l

T3: Fenifan 1,5 l + Tandem Stefes FL 1,5 l + Topkat 0,6 l + Target SC 1,5 l + Shiro 30 g  + Gondor 0,2 l

Při ochraně cukrovky, ale i všech dalších plodin, se vždy vyplatí používat originální výrobky od renomovaných výrobců.